Formatie 1998

Koningin beëdigt nieuw kabinet
3 augustus – Vandaag is het de grote dag voor PvdA, VVD en D66. Koningin Beatrix beëdigt de nieuwe bewindslieden van het tweede paarse kabinet.
Staatssecretarissen op bezoek bij Kok
1 augustus – Formateur Kok heeft gisteren alle veertien beoogde staatssecretarissen voor het nieuwe paarse kabinet op bezoek gehad.
Kok II: Ploeg met dynamiet
1 augustus – Het tweede kabinet-Kok moet een gewoon kabinet zijn, net als de eerste paarse ploeg.
Kok tevreden met nieuwe regering
31 juli – Formateur Kok is dik tevreden met de nieuwe ploeg ministers en staatssecretarissen. Hij sprak gisteravond over een combinatie van „routine, ervaring en jong talent”. Met een gevoel van „grote tevredenheid” zal hij maandag zijn eindverslag uitbrengen aan koningin Beatrix.
Formatieduur aan de lange kant
31 juli – Een aantal weken geleden kwam formateur Kok met de inschatting dat de formatie van 'zijn' tweede kabinet minder tijd zou vergen dan de gemiddelde formatieduur van alle naoorlogse kabinetten. Hij haalt het echter niet.
31 juli – Schema formatieduur en samenstelling kabinetten sinds 1945
Formateur Kok is klaar
30 juli – Formateur Kok heeft zijn ploeg rond. De namen van alle nieuwe ministers en staatssecretarissen zijn bekend. Vooral de laatste twee kandidaat-ministers die de PvdA naar voren schoof, waren verrassend.
Negentien nieuwe kamerleden na kabinetsformatie
30 juli – Na de formatie van paars II is er plaats voor negentien nieuwe Tweede-Kamerleden. Zij schuiven door omdat uit de fracties van PvdA, VVD en D66 negentien personen minister of staatssecretaris worden.

30 juli – Galerij ministers paars II
31 juli – Galerij staatssecretarissen paars II

Ministers veelal positief ontvangen
30 juli – De reacties op de ministersploeg van Kok II variëren van „verrassend” (Peper), „verheugend” (Borst en De Vries) tot „verbazing” en „onbegrip” (Netelenbos)

Kabinetsformatie bijna rond
29 juli – De kabinetsformatie nadert haar afronding. Vandaag heeft formateur Kok zeven kandidaat-ministers ontvangen. Aanstaande maandag zal koningin Beatrix het nieuwe kabinet beëdigen.
Paars akkoord over verdeling ministeries
28 juli – Het nieuwe kabinet telt vijftien ministers. Toen VVD-leider Bolkestein toch akkoord ging met een extra ministerspost zonder portefeuille was de verdeling tussen PvdA, VVD en D66 snel gemaakt. D66 mag de extra minister leveren.
28 juli – Veel nieuwelingen in komend kabinet
28 juli – Definitieve verdeling bewindslieden paars II
Extra minister sleutel tot akkoord
28 juli – De paar dagen rust hadden alle bij de formatie van een nieuwe ministersploeg betrokkenen goed gedaan, stelde PvdA-onderhandelaar Melkert gisteren vast.
Geen extra minister in kabinet
25 juli – Het nieuw te vormen kabinet zal geen vijftien maar het gebruikelijke aantal van veertien ministers tellen. Het idee van een extra minister zonder portefeuille is van de baan.
„PvdA'ers winnen de onderhandelingen”
25 juli – De PvdA heeft de onderhandelingen voor de vorming van een nieuw kabinet gewonnen.
Kans op extra minister stijgt
23 juli – Het nieuwe kabinet krijgt mogelijk een extra minister. Formateur Kok sprak daarover gisteren uitgebreid met de fractievoorzitters van VVD, PvdA en D66. Het vormen van een vijftiende ministerspost lijkt de enige mogelijkheid aan de ambities van D66 tegemoet te komen.
Drie partijen in voor Binnenlandse Zaken
22 juli – De drie huidige én toekomstige coalitiepartners PvdA, VVD en D66 dingen alle naar het ministerie van binnenlandse zaken. PvdA en VVD hebben ook belangstelling voor Buitenlandse Zaken en Onderwijs. De PvdA heeft interesse voor Verkeer en Waterstaat.
Bemensing paars II gaat van start
21 juli – De gisteren benoemde formateur Kok is vandaag van start gegaan met de bemensing van een tweede paars kabinet. Vanmiddag bespreekt hij met de fractievoorzitters Melkert (PvdA), Bolkestein (VVD) en De Graaf (D66) de wensen van de paarse partijen.
Koningin benoemt
Kok tot formateur

20 juli – Koningin Beatrix heeft demissionair premier en informateur Kok vandaag benoemd tot formateur van het tweede paarse kabinet.
Paarse fracties eens met
definitief regeerakkoord

20 juli – Nadat het regeerakkoord op diverse punten is aangepast, hebben de paarse fracties zaterdag unaniem met het stuk ingestemd.
Wijzigingen in regeerakkoord
18 juli – De onderhandelaars van PvdA, VVD en D66 hebben gisteravond laat overeenstemming bereikt over aanpassingen in het conceptregeerakkoord. Vandaag moeten de fracties beslissen.
Veel amendementen van paars
17 juli – De fracties van PvdA, VVD en D66 hebben gisteren tijdens hun besprekingen van het ontwerpregeerakkoord tientallen amendementen geformuleerd om de tekst bij te stellen.
Financieel kader
paars II kwetsbaar

17 juli – Het ziet er allemaal mooi uit met het nieuwe paarse regeerakkoord. Maar hoe hard is het financiële kader eigenlijk?
Coalitie maakt haast
met homohuwelijk

17 juli – De paarse coalitie maakt volgens het conceptregeerakkoord haast met een wettelijke regeling voor het homohuwelijk.
Paars II: 450.000 extra banen
16 juli – Uitvoering van het regeerakkoord door het te formeren kabinet-Kok II levert in de komende vier jaar 450.000 extra banen op. Dat komt neer op een stijging van de werkgelegenheid met 1,5 procent.
Sociaal, maar binnen strenge kaders
16 juli – De fracties in de Tweede Kamer hebben vanmorgen vroeg de tekst van het conceptregeerakkoord van het tweede 'paarse' kabinet ontvangen. Paars II wil veel investeren, maar binnen verantwoorde financiële kaders.
Onderhandelaar Melkert vertraagt paars akkoord
15 juli – De maandag aangetreden nieuwe PvdA-fractievoorzitter en -onderhandelaar Melkert eist dat de laagstbetaalden meer profiteren van de te verwachten meevallers.
Voorlopig akkoord paars II is gereed
10 juli – De onderhandelaars van PvdA, VVD en D66 hebben hun besprekingen over een regeerakkoord voorlopig afgerond. Het regeerakkoord zal naar verwachting eind volgende week definitief zijn vastgesteld. Een formateur kan de nieuwe ministersploeg samenstellen.
Premie Ziekenfonds omhoog
9 juli – Het nieuwe kabinet zal de eigen bijdrage van 200 gulden die ziekenfondspatiënten nu betalen, schrappen. In plaats daarvan gaat de premie met 110 gulden per jaar omhoog.
Financieel akkoord weer ter discussie
8 juli – De drie onderhandelaars Wallage (PvdA), Bolkestein (VVD) en De Graaf (D66) zetten vandaag hun besprekingen voort over het financieel akkoord dat zij maandag hebben bereikt. Hun fracties reageerden „welwillend” op het akkoord, maar formuleerden ook enkele mitsen en maren.
Bolkestein blijft lid van Tweede Kamer
8 juli – VVD-leider Bolkestein zal niet toetreden tot het nieuwe kabinet. Hij wil deel blijven uitmaken van de VVD-fractie in de Tweede Kamer, voorlopig nog als voorzitter. Hij zegt dit in een interview met Elsevier.
Twee maanden zwoegen en zweten
7 juli – De drie paarse partijen –PvdA, VVD en D66– zijn het eens geworden over het financiële beleid voor de komende vier jaar. Een regeerakkoord ligt nu binnen handbereik. Ruim twee maanden van aftasten en onderhandelen zijn daarvoor nodig geweest. Een terugblik.
Geraamte voor paars II gereed
7 juli – Het geraamte voor paars II is klaar. De onderhandelaars Wallage, Bolkestein en De Graaf hebben gisteren overeenstemming bereikt over het financiële kader voor het nieuwe kabinet.
Geen akkoord over paars II
4 juli – De drie onderhandelaars voor een tweede paars kabinet zijn er gisteren niet in geslaagd een akkoord op hoofdlijnen over het financiële beleid te bereiken.
'D-day' in kabinetsformatie
3 juli – De onderhandelaars van PvdA, VVD en D66 dienen het vandaag op 'D-day' eens te worden over de financieel-economische spelregels. Wallage verwacht dat dit gaat lukken.
VVD bijna eens met ander Ziekenfonds
2 juli – De drie paarse partijen PvdA, VVD en D66 staan op het punt een akkoord te bereiken over hervorming van het Ziekenfonds. De VVD lijkt haar verzet tegen een verplichte volksverzekering tegen ziektekosten op te geven.
Conceptregeerakkoord al deze week klaar
1 juli – Een concept van het regeerakkoord van een tweede paars kabinet kan volgens betrokkenen aan het einde van de week klaar zijn.
Informateurs willen impasse doorbreken
30 juni – De informateurs Kok, Zalm en Borst proberen de impasse in de informatie tussen PvdA en VVD te doorbreken. Zalm heeft daarvoor een plan voor het financiële kader bijgesteld. De onderhandelaars Wallage, Bolkestein en De Graaf zijn optimistisch over het bereiken van een compromis.
VVD geïrriteerd over eisen PvdA
29 juni – De irritaties over de „onbuigzame houding” van de PvdA in de onderhandelingen over een tweede paarse kabinet lopen bij VVD en D66 fors op. Volgens prominente VVD'ers willen de sociaal-democraten hun coalitiepartners tot een minder behoedzaam financieel beleid dwingen.
Paars op zoek naar extra bezuinigingen
27 juni – De drie paarse partijen PvdA, VVD en D66 studeren in de komende dagen op de mogelijkheden om extra te bezuinigen. Zij zoeken nog naar een bedrag van 1 tot 1,5 miljard gulden. Daardoor komt er nog meer ruimte voor nieuw beleid.
Coalitie pleegt euthanasie op het dualisme
27 juni – Zelden is bij een kabinets(in)formatie zo intensief en massaal gebruikgemaakt van de deskundigheid in de fracties als nu. De Tweede Kamer is daardoor als medewetgever buiten spel gezet. De huidige én toekomstige coalitie pleegt euthanasie op het dualisme.
Maximumsnelheid Randstad naar 100
25 juni – De onderhandelaars Wallage (PvdA), Bolkestein (VVD) en De Graaf (D66) zijn het eens geworden over de maximumsnelheid op snelwegen in de Randstad. Onder het nieuwe kabinet mag tussen 7.00 en 19.00 uur niet harder worden gereden dan 100 kilometer per uur.
Onrust over besteding
geld 'paars II'

25 juni – Binnen de PvdA-fractie is gisteravond onrust ontstaan over de voorstellen van de informateurs voor een financieel kader voor 'paars II'. Volgens een prominent PvdA-kamerlid doen de voorstellen „onvoldoende recht aan de prioriteiten van onze fractie”.
Informateurs geven
geen informatie

25 juni – „U vraagt, wij zwijgen”. Dat leek het motto te zijn waaronder de informateurs, Kok, Borst en Bolkestein gisteren naar de Kamer waren gekomen. Informatie over de werkelijke stand van zaken bij de formatie gaven zij niet. „Ons past soberheid en terughoudendheid”, aldus Kok.
Toch weer uitstel groeibesluit Schiphol
24 juni – De kabinetsformatie zal mogelijk toch niet tot overeenstemming leiden over de groei van de nationale luchtvaart. Zolang de ambtelijke adviezen over de mogelijkheden op Schiphol elkaar tegenspreken, willen de onderhandelaars niet besluiten waar de groei gestalte moet krijgen.
Onder paars II 5000 agenten meer
23 juni – In de onderhandelingen over het tweede paarse kabinet lijkt overeenstemming binnen handbereik over stijging van de politiesterkte in de komende regeerperiode. Er komen 5000 agenten meer op straat. Voor 3000 van hen wordt extra geld beschikbaar gesteld.
Paars buigt zich over armoedebestrijding
20 juni – De onderhandelaars Bolkestein (VVD), Wallage (PvdA) en De Graaf (D66) willen in de komende kabinetsperiode serieus werk maken van de armoedebestrijding. Er moeten concrete voorstellen op tafel komen.
Paars II zoekt extra geld voor zorgsector
19 juni – Onderhandelaars in de kabinetsformatie zoeken naar wegen om 1,8 miljard extra beschikbaar te krijgen voor de zorgsector. Probleem is echter dat het gebruik van geneesmiddelen blijft stijgen.
Informateurs komen Kamer uitleg geven
18 juni – De Tweede Kamer heeft gisteren besloten in te gaan op het aanbod van de informateurs om mondeling inlichtingen te geven over het verloop van de kabinetsformatie. Een verzoek van GroenLinks kreeg de steun van het CDA, de SP en de regeringspartijen PvdA en D66.
Informateurs weigeren
Kamer te informeren

17 juni – De informateurs wijzen te veel betrokkenheid van de Kamer bij de kabinetsformatie van de hand. Toch praat de Kamer er volgende week over.
CDA-leider vreest voor
financiële „list” paars II

17 juni – CDA-leider De Hoop Scheffer vreest voor de financiële degelijkheid van een nieuw paars kabinet.
Onderhandelaars hoeven geen gezichtsverlies te lijden
13 juni – De verkiezingen voor de Tweede Kamer liggen vijf weken achter ons. De kabinetsinformateurs zijn vier weken aan het werk. Er liggen nog weinig teksten voor een toekomstig regeerakkoord op tafel. Dat is vooral een kwestie van tactiek.
„Defensiespecialisten moeten ruzie staken”
12 juni – De onderhandelaars van PvdA, VVD en D66 willen dat de defensiespecialisten van hun fracties ophouden met ruziemaken. Zij moeten uitvoeren wat hun is opgedragen, namelijk onderzoeken op welke gebieden bij de krijgsmacht de komende regering kan bezuinigen.
Ministersruzie over reductie broeikasgas
11 juni – Minister de Boer keert niet terug in een volgend kabinet wanneer dat niet ten minste 6 procent van de uitstoot van broeikasgassen wil reduceren.
Nieuw vliegveld in Lelystad of in de zee
11 juni – Mocht een nieuwe luchthaven nodig zijn, dan komt deze in de Flevopolder of op een kunstmatig eiland in de Noordzee. De onderhandelaars Wallage (PvdA), Bolkestein (VVD) en De Graaf (D66) hebben dit gisteravond bekendgemaakt.
PvdA en D66 mikken op hogere groei
10 juni – PvdA en D66 willen bij de onderhandelingen over het regeerakkoord voor paars II niet uitgaan van een economische groei van 2 procent. Zij denken aan een hoger percentage.
Voorhoeve stopt bij grote bezuinigingen op Defensie
10 juni – Minister Voorhoeve handhaaft zijn standpunt dat „nieuwe en grote bezuinigingen” op zijn begroting „onverantwoord” zijn. Hij haakt af als op het defensiebudget met grote bedragen wordt gekort.
Ombuigingen krijgen vorm in informatie
9 juni – Er zit schot in de informatieonderhandelingen op het gebied van zorg, landbouw, volkshuisvesting en onderwijs. Stroever verloopt het gesprek over bezuinigingen op Defensie.
'Paars II' eens over koninkrijkszaken
5 juni – Er komt in het volgende kabinet een speciale staatssecretaris voor koninkrijkszaken. Met dat besluit vervullen de onderhandelaars Wallage (PvdA), Bolkestein (VVD) en De Graaf (D66) een wens die al langer leeft in de Tweede Kamer.
CDA: Compromis over burgemeester is warrig
5 juni – Het CDA vindt de afspraak die de onderhandelaars van PvdA, VVD en D66 in de kabinetsformatie hebben gemaakt over de burgemeestersbenoeming „wazig en warrig”.
Akkoord bereikt over burgemeester
4 juni – De paarse onderhandelaars hebben gisteren een akkoord bereikt over het heikele thema van de gekozen burgemeester. Wat hen betreft krijgen gemeenten in de nabije toekomst de mogelijkheid raadplegende referenda te houden over een te benoemen burgemeester.
Van Boxtel wil geen uitstel euthanasiewet
2 juni – D66-kamerlid Van Boxtel ziet er niets in dat een volgend kabinet zich opnieuw buigt over de euthanasiewetgeving. Hij houdt liever vast aan zijn eigen wetsvoorstel, dat de fracties van PvdA, VVD en D66 kort voor de verkiezingen indienden.
Akkoord over homohuwelijk
30 mei – De paarse onderhandelaars hebben gisteren een akkoord bereikt over het homohuwelijk. Personen van hetzelfde geslacht mogen met elkaar trouwen. Ook de euthanasiewetgeving wordt soepeler.
VVD blijft gekozen burgemeester afwijzen
30 mei – De VVD volhardt in haar afwijzen van proeven met een gekozen burgemeester. De liberale partij ziet slechts „vragen en nadelen”.
Besprekingen over bezuinigingen van start
29 mei – De onderhandelaars en de formateurs voor een nieuw kabinet zijn met elkaar besprekingen aan het voeren over de omvang van de bezuinigingen voor de komende vier jaar. PvdA, VVD en D66 zijn nog niet zover dat ze op dit punt concessies aan elkaar doen.
Informateurs weigeren Kamer te informeren
28 mei – Informatie en formatie van een nieuw kabinet is een spannend proces achter gesloten deuren. Zit je achter die deur, dan heb je macht en invloed. Sta je ervoor, dan moet je afwachten totdat het de informateurs behaagt je te informeren. Dat laatste moest het CDA gisteren weer eens ervaren.
Paars II wil één politieminister
28 mei – In een tweede paars kabinet zal slechts één minister verantwoordelijk zijn voor de politie. Dat zijn onderhandelaars Wallage, Bolkestein en De Graaf van gisteren overeengekomen.
Paarse onderhandelaars zwijgen stil
27 mei – De onderhandelaars van de paarse partijen hullen zich tegenover de buitenwereld vooralsnog in een geheimzinnig stilzwijgen. Vooral wanneer zij spreken over onderwerpen waarvan in de verkiezingstijd bleek dat de visies van PvdA, VVD en D66 sterk uiteenlopen.
PvdA verzet zich tegen eigen bijdrage
26 mei – In de PvdA leeft „geharnast verzet” tegen de eigen bijdrage in het Ziekenfonds. Daarom moet die bijdrage in de komende kabinetsperiode worden afgeschaft. In plaats daarvan wil de PvdA een „beperkte basisverzekering” voor iedereen. PvdA-onderhandelaar Wallage heeft het schrappen van de eigen bijdrage in de informatiebesprekingen aan de orde gesteld.
Trommius voor Nijpels
26 mei – Tijdens de kabinetsformatie van 1986 lag er steeds een Bijbel op tafel. Informateur De Koning (CDA) greep er regelmatig naar om zijn betoog met bijbelteksten kracht bij te zetten. Van de weeromstuit ging VVD-onderhandelaar Nijpels eveneens de Schrift citeren. Om de liberaal daarbij te helpen, gaf De Koning hem een concordantie cadeau: een echte Trommius.
Drie werkgroepen moeten informatie steunen
20 mei – Er is gisteren schot gekomen in de vorming van het tweede paarse kabinet. Er zijn drie werkgroepen in het leven geroepen om de belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen de partijen op sociaal-economisch en financieel gebied in kaart te brengen.
Kabinet op zoek naar een „missie”
19 mei – De onderhandelaars in de kabinetsformatie, Wallage (PvdA), Bolkestein (VVD) en De Graaf (D66), hebben gisteren met de informateurs gesproken over een tekst die de „leidraad” van paars II moet weergeven. Bolkestein sprak over een „vlag die de lading symboliseert”.
Kok: Formatie duurt minimaal zes weken
15 mei – De drie informateurs Kok, Zalm en Borst gaan ervan uit dat ze ten minste zes weken nodig hebben voor de totstandkoming van een regeerakkoord. Ze zoeken een uitdagend thema voor de komende vier jaar.
Paars trio verder met formatie
14 mei – Koningin Beatrix heeft vanmorgen PvdA-fractieleider Kok, D66-leider Borst-Eilers en VVD-voorman Zalm ontvangen om hen te verzoeken de mogelijkheden voor de vorming van een nieuw paars kabinet na te gaan.
Hobbels op weg naar paars II
13 mei – Sneller dan verwacht gaan Kok, Bolkestein en Borst al met elkaar om de tafel zitten om de onderhandelingen voor een nieuw paars kabinet te openen. Maar waarover gaan zij onderhandelen?
Drie paarse fracties gaan onderhandelen
13 mei – Informateur De Vries heeft zijn opdracht voltooid. Vanmiddag heeft hij koningin Beatrix laten weten dat de voorzitters van de drie paarse coalitiefracties bereid zijn „als gelijkwaardige partners” de onderhandelingen voor een nieuw kabinet te beginnen.
De Vries geeft paars II goede kans
12 mei – Zowel informateur De Vries als de fractieleiders van PvdA, VVD en D66 zijn redelijk optimistisch over de mogelijkheden om een tweede paarse kabinet te vormen. Ze verwachten dat er geen langdurige formatie nodig zal zijn.
Informateur overlegt met alle fractieleiders
11 mei – Informateur De Vries spreekt vandaag alle fractievoorzitters uit de nieuw gekozen Tweede Kamer. Tijdens een persconferentie vanmorgen ontkende De Vries dat hij daarmee het werk van de Koningin overdoet, al is een dergelijke gespreksronde van de informateur ongebruikelijk.
De Vries (SER) informateur
9 mei – Mr. De Vries, momenteel voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER), is gisteravond door koningin Beatrix benoemd tot informateur. Hij moet onderzoeken of er weer een coalitie van PvdA, VVD en D66 mogelijk is en knelpunten in kaart brengen.
D66 meet met twee maten
9 mei – De elegantie waarmee PvdA en VVD D66 willen bewegen deel te nemen aan een coalitie moet de democraten weldadig aandoen. Mevrouw Borst benut de ruimte dan ook maximaal.
D66 stelt eisen aan regeringsdeelname
8 mei – De D66-fractie is bereid om deel te nemen aan een nieuwe regering met PvdA en VVD als zij een eigen inbreng krijgt. Dat zei D66-leider Borst gisteren tijdens een persconferentie.
Klein-christelijk wil D66 buiten formatie houden
8 mei – De kleine protestantse fracties willen dat D66 buiten de formatie van een nieuw kabinet blijft. Ze vinden dat het verlies van tien zetels dat de democraten hebben geleden, hiertoe alle aanleiding geeft.
Paars II zal instabieler zijn
7 mei – Na de verkiezingen wijst alles op een voortzetting van een coalitie van PvdA, VVD en D66. In totaal won 'paars' vijf zetels, dankzij de winst van de PvdA (plus acht) en de VVD (plus zeven). Het is echter nog maar de vraag of paars II net zo stabiel zal zijn als paars I.