Vandaag

asielzoekers

Rechter: nareisbeperking onwettig, Syrisch gezin mag herenigd

De nareisbeperking die het kabinet heeft ingevoerd om de instroom van familieleden van toegelaten asielzoekers tijdelijk te beperken kent geen wettelijke basis. Dat concludeert de voorzieningenrechter in Haarlem.

Binnenland

Onderzoek: daders seksuele uitbuiting snel weer in de fout

Ruim een derde van de daders van binnenlandse seksuele uitbuiting pleegt binnen twee jaar opnieuw een delict. Vaak gaat het daarbij ook om een ernstig misdrijf, concludeert de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen in de Dadermonitor mensenhandel 2017-2021.

messiasbelijdende joden

Leven onder dreiging: „In Israël ben je altijd alert”

„Bemoedigend” vinden drie Messiasbelijdende Joden uit Israël het contact met christenen in het buitenland. „Wij leven in een land dat geen christelijke traditie heeft. Gelukkig kunnen we anderen wel over ons geloof vertellen.”

onderwijs

Jan Kloosterman: We blijven op fundament Driestar werken

Per 1 februari vormt Kloosterman, samen met Robert Zoutendijk, het tweekoppige college van bestuur van Driestar educatief. Kloosterman, met 22 jaar onderwijservaring en bijna drie jaar bij de vakorganisatie RMU, volgt Rens Rottier op die terugtreedt.

de winter door

Tuinder in ruste: „Haal energie uit de kracht van water bij eb en vloed”

„We zouden minder moeten verspillen en de verduurzaming grootschaliger moeten aanpakken”. Dat zegt voormalig tuinder J. Valkenburg (84) uit Pijnacker.

Economie

Geld als water

Geld als water verdienen. Die uitdrukking inspireerde cartograaf Carlijn Kingma bij het maken van het kunstwerk ”Het waterwerk van ons geld”. Het laat de ingewikkelde structuur van ons geldstelsel zien.

asielcrisis

Bed, bad en brood op asielschip met gesloten zwembad en casino

Asielzoekers opvangen op een luxe passagiersschip? Te gek voor woorden, reageerden critici. Op de Silja Europa in Velsen-Noord zijn zwembad en casino echter gesloten voor de tijdelijke bewoners, maar ze krijgen wel bed, bad en brood.

blik op het midden-oosten

Dood kalief IS trekt nauwelijks aandacht

Toen Abu Bakr al-Baghdadi in juli 2014 in een moskee in het Iraakse Mosul de oprichting van een nieuw kalifaat bekendmaakte, was dit wereldnieuws. Net zoals zijn dood in oktober 2019, in de Syrische provincie Idlib.

Kerk & religie

Kerk & religie

Invloed christelijk denken op economie vroeger groter

Economie en theologie: voor het oog lijken ze weinig met elkaar te maken te hebben. Vroeger was dat anders. Economen waren er niet. Theologen namen het economisch denken voor hun rekening.

Kerk & religie

Ledental Episcopale Kerk VS sinds corona fors gedaald

New York. De Amerikaanse Episcopale Kerk heeft in 2021 bijna 60.000 leden verloren. Het aantal kerkdiensten is fors afgenomen ten opzichte van vóór het begin van de coronacrisis.

Kerk & religie

Australische jongere bereid religieuze opvatting aan te passen

Australiërs hebben een positief beeld van christenen en zijn bereid geloofsgesprekken met hen te voeren. Tegelijkertijd laat het christendom volgens hen op sommige gebieden een slechte invloed zien.

Synode GKV/NGK stelt kerkorde in tweede lezing „grotendeels” vast

De synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) en de landelijke vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) hebben zaterdag de kerkorde voor hun nieuw te vormen kerkverband in tweede lezing „grotendeels” vastgesteld.

Kerk & religie

Kandidaat Van Limbeek neemt beroep aan naar cgk Oud-Vossemeer

Kandidaat J. van Limbeek heeft het beroep van de christelijke gereformeerde kerk (cgk) in Oud-Vossemeer aangenomen.

Misbruik in RK-kerk

„Bewijs dat Johannes Paulus II misbruik door priesters verdoezelde keihard”

De latere paus Johannes Paulus II wist als aartsbisschop van de Poolse stad Krakau van meerdere gevallen van kindermisbruik gepleegd door priesters.

Kerk & religie

Ds. Lassche neemt beroep aan naar hhg Katwijk (Elim)

Ds. H. Lassche, predikant van de hersteld hervormde gemeente (hhg) in Rijssen, heeft het beroep aangenomen dat op hem was uitgebracht door de hhg in Katwijk aan Zee (wijkgemeente Elim).

welbeschouwd

Het Woord gaat voort, in steeds meer talen

In het Bijbelvertaalwerk moeten talen waarin de Schrift nog niet beschikbaar is voorrang krijgen.

Opinie

Opinie

Aarde kan meer mensen dragen als overconsumptie verdwijnt

Niet zozeer het aantal mensen bepaalt de draagkracht van de aarde. Het is de overconsumptie die de wereld bedreigt. De groei-economie moet vervangen worden door een economie die gericht op sociaal welzijn en ecologisch evenwicht.

column ds. belder

Eikpunten

Met boek- en krantentitels is het oppassen geblazen. Ze zetten je gemakkelijk op verkeerd spoor. Dat overkwam mij met het boek ”Kerken van goud en dominees van hout”.

commentaar

Misbruik in RK-Kerk ook les voor protestanten

De voormalige paus Johannes Paulus II is van zijn voetstuk gevallen. De in 2014 inderhaast heilig verklaarde kerkvorst blijkt in de tijd dat hij aartsbisschop van het Poolse Krakau was meerdere gevallen van kindermisbruik door priesters te hebben verdoezeld. Volgens deskundigen zijn de bewijzen die journalist Ekke Overbeek boven water tilde, keihard.

partijverbod

Partijverbod is bedenkelijk instrument in liberale handen

Moet de partij van Baudet verboden worden? In ieder geval is daar de afgelopen weken een serieuze discussie over ontstaan. Maar in ons democratisch bestel is een partijverbod geen kleine zaak. De communistische partij is ook nooit verboden.

Opinie

Theologische vernieuwingen zetten veel op het spel

In een opinieartikel stelden wij, dat de beweging waar de ”Wetenschapsbijbel” onderdeel van uitmaakt niet slechts beschadigt maar zelfs ondermijnt. Begrijpelijk dat we op deze stellingname bevraagd worden.

Partnercontent

Geduchte God, hoor onze gebeden

Christenen vragen zich regelmatig af of God hun gebeden wel verhoort. Inwoners van Malawi ook. „Zoveel mensen leven er dicht bij God”, vertelt Bo Teerling. „Zij weten zich in al hun doen en laten afhankelijk van Zijn macht. En toch voelen ze steeds weer de dreiging van naderende honger.”

Binnenland

Binnenland

Onderzoek: daders seksuele uitbuiting snel weer in de fout

Ruim een derde van de daders van binnenlandse seksuele uitbuiting pleegt binnen twee jaar opnieuw een delict. Vaak gaat het daarbij ook om een ernstig misdrijf, concludeert de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen in de Dadermonitor mensenhandel 2017-2021.

messiasbelijdende joden

Leven onder dreiging: „In Israël ben je altijd alert”

„Bemoedigend” vinden drie Messiasbelijdende Joden uit Israël het contact met christenen in het buitenland. „Wij leven in een land dat geen christelijke traditie heeft. Gelukkig kunnen we anderen wel over ons geloof vertellen.”

asielcrisis

Bed, bad en brood op asielschip met gesloten zwembad en casino

Asielzoekers opvangen op een luxe passagiersschip? Te gek voor woorden, reageerden critici. Op de Silja Europa in Velsen-Noord zijn zwembad en casino echter gesloten voor de tijdelijke bewoners, maar ze krijgen wel bed, bad en brood.

stikstofcrisis

Betrokken clubs praten snel door over landbouwakkoord

Het eerste gesprek over het landbouwakkoord laat zien dat er „voldoende kansen lijken te zijn om vruchtbare vervolgstappen te zetten”, volgens gespreksvoorzitter Wouter de Jong, zo laat een woordvoerder weten.

asielzoekers

Rechter: nareisbeperking onwettig, Syrisch gezin mag herenigd

De nareisbeperking die het kabinet heeft ingevoerd om de instroom van familieleden van toegelaten asielzoekers tijdelijk te beperken kent geen wettelijke basis. Dat concludeert de voorzieningenrechter in Haarlem.

discriminatie

Aangifte moslimorganisaties tegen Wiersma om schenden grondwet

Honderden moskeeën en islamitische organisaties uit het hele land hebben aangifte gedaan tegen minister Dennis Wiersma (Onderwijs).

onderwijs

Jan Kloosterman: We blijven op fundament Driestar werken

Per 1 februari vormt Kloosterman, samen met Robert Zoutendijk, het tweekoppige college van bestuur van Driestar educatief. Kloosterman, met 22 jaar onderwijservaring en bijna drie jaar bij de vakorganisatie RMU, volgt Rens Rottier op die terugtreedt.

energiecrisis

Ipsos: bijna helft Nederlanders zet verwarming uit om hoge kosten

Bijna de helft van de Nederlanders bespaart op kosten door de verwarming niet aan te zetten, ook nu de temperatuur buiten daalt. Dat meldt onderzoeksbureau Ipsos.

Cultuur & boeken

Cultuur & boeken

Veel belangstelling voor themadag rond familieverhalen in Gouda

Ruim 130 mensen bezochten zaterdag de themadag ”Op zoek naar familieverhalen” in Gouda.

Cultuur & boeken

Puzzelend en peinzend gedichten lezen

Het boekje ”Plezier in poëzie” bevat niet alleen prachtige gedichten, maar ook een gedegen inleiding, een stappenplan voor het interpreteren, stimulerende vragen en voorbeeldinterpretaties.

Boek “Wokeland”

Coen de Jong: Radicaal clubje activisten dringt Nederland woke op

Over de hoofden van burgers heen dringt een radicaal clubje linkse activisten Nederland het wokedenken op. Dat betoogt publicist Coen de Jong in zijn vorige week verschenen boek ”Wokeland”. „Overal klinken de magische woorden diversiteit en inclusiviteit.”

Cultuur & boeken

Kort verhaal: Tussen hemel en aarde

De kooi sidderde. Daarna knarste er iets. Vervolgens kwam de lift met een schok tot stilstand halverwege twee verdiepingen. Het ronde raam in de metalen deur bevond zich net boven de vloer in het portaal: gemarmerde okergele tegels met modderige voetafdrukken. Toen verstomde ook het gebrom en geratel van de liftinstallatie.

Cultuur & boeken

Van Bob Evers tot Quintilianus: favoriete boeken van YouTuber Florian Pronk

Hij vertelt vol vuur over een lijvig handboek van een Griekse redenaar, maar Florian Pronk (22) leest echt niet alleen dikke boeken, zegt hij twee zinnen later bijna verontschuldigend. Hij pakt er ook graag een Bob Evers bij.