„Straks kunnen we niet meer kopen en verkopen”

Complottheorie
Gates. beeld AFP

De video van Else Broeksma bevat niet alleen veel veronderstellingen maar ook veel verwijzingen naar andere video’s die onder het YouTube-filmpje worden genoemd. Dat maakt haar betoog sterk, maar maakt het ook mogelijk om te controleren of de beweringen juist zijn of niet. Een kritische analyse van de hoofdpunten in haar video toont aan dat er veel aan mankeert.

Broeksma vermoedde een half jaar geleden al dat het virus door mensen gemaakt is en bewust is losgelaten met een bepaald doel (1:30 minuut) en is daar inmiddels 100 procent van overtuigd (3:05). Ze heeft daarvoor maandenlang onderzoek gedaan bij wetenschappers en virologen in allerlei landen en “alles wat los en vast zit gelezen en geluisterd”. Dan vraagt ze zich af (10:50) hoe het kan “dat een killervirus (..) ‘toevallig’ uitbrak in ‘toevallig’ Wuhan, op steenworp afstand van een lab waar dit virus wordt gecreëerd, het Wuhan Institute of Virology”?

2020-10-31-katZA12-corona_complot_prikje-3-FC_webIs de coronacrisis het begin van een nieuwe wereldorde?

Woensdag verscheen in het Reformatorisch Dagblad een analyse over de theorie dat het virus uit een laboratorium is ontsnapt. Daar is echter geen enkele aanwijzing voor. Belangrijkste tegenbewijs is dat het genetisch materiaal van SARS-CoV-2 (het coronavirus) op 1100 posities afwijkt van het meest erop lijkende virus waar dit laboratorium mee werkt (RaTG13). Dat bleek al uit een artikel in februari in Nature. Die 1100 posities vertegenwoordigen 4 procent van de genen van het virus. Dat lijkt weinig, maar dan moeten we bedenken dat chimpansees in genetisch opzicht maar 2 procent van mensen verschillen. Zelfs mensen en bananen hebben 60 procent van hun genen met elkaar gemeen.

3110-KAT-ZAT-Toegespitst Echo chamber effect JPG_webLieve mensen, geloof me...

Bovendien, veronderstel dat het virus inderdaad door de mens was gemaakt en ontsnapte uit een laboratorium, dan was het niet logisch geweest dat het uit een Chinees laboratorium kwam. De VS en Bill Gates hebben bepaald niet de beste relatie met China. Als dit door Bill Gates en de zijnen was georkestreerd, dan zou het voor de hand liggen om zo’n virus te ontwikkelen in een Amerikaans lab waar de Amerikanen toezicht op konden houden, in plaats van ‘zoiets belangrijks’ te delegeren aan China.

Maar, nogmaals, de meest waarschijnlijke oorsprong van deze ziekte is een virus dat vanuit een vleermuis –mogelijk via een ander dier– op de mens is overgesprongen.

Pandemie-oefening

Een andere kritische vraag die Broeksma stelt (8:50), is of het niet vreemd is “dat er in oktober 2019, dus twee maanden voordat de coronacrisis uitbrak in China, al een topoverleg was in New York door het Johns Hopkins Centre for Health and Security, in samenwerking met het World Economic Forum en de Bill and Melinda Gates Foundation? Dat heette Event 201, het was een pandemieoefening op hoog niveau, om voor te bereiden wat ze zouden moeten doen als er een wereldwijde pandemie uit zou uitbreken, genaamd coronavirus. (..) Wat wisten zij over het coronavirus en waarom praatten zij erover? Dat vind ik vreemd.”

Nee, dit is niet vreemd. Sterker nog, het hoort bij de standaardtaken van de genoemde afdeling van de Johns Hopkins-universiteit, die de twaalfde is op de wereldranglijst van meest gerenommeerde onderzoeksinstellingen. Deze universiteit specialiseert zich al jaren in het bestuderen van epidemieën en pandemieën. Het “Event 201” is de vierde in een reeks, na soortgelijke bijeenkomsten in 2001, 2005 en 2018. De eerste heette “Dark Winter” en ging over een aanval op Amerikaanse steden met het pokkenvirus. Ook in 2017 werd een pandemie-oefening gehouden.

Event 201 ging inderdaad over een coronavirus. Dat is een naam voor een groep virussen zoals de verkoudheidsvirussen en de griepvirussen. De codenaam bij Event201 was niet “coronavirus” maar CAPS. De bijeenkomst was geen voorspelling van de huidige coronapandemie maar een oefening voor het geval zo’n ziekte zou uitbreken.

Overigens zijn voorspellingen van een coronapandemie niets nieuws. Angstwekkend is de beschrijving uit 1981 van de Amerikaanse auteur Dean Koontz in zijn roman “The eyes of darkness” waarin een dodelijk Wuhan-400-virus voorkomt dat rond 2020 circuleert. Maar wetenschappers noemden in 2004 in The Lancet ook dat dierenmarkten blijvende bronnen van nieuwe virussen en die bijbehorende pandemieën zijn. Een artikel uit 2007 noemt zuid-China een tijdbom vanwege de vele SARS-CoV-achtige virussen in vleesmuizen, in combinatie met de gewoonte om deze dieren te eten.

Met andere woorden: de voorspellingen van Event201 of Bill Gates over een pandemie zijn helemaal niet bijzonder of uniek. Waarom worden ze zo vaak voorspeld? Simpelweg omdat er zo’n pandemie aan zat te komen. Zulke uitbraken gebeuren zo nu en dan en continu wordt er voor gewaarschuwd dus het is niet vreemd dat zo’n waarschuwing vlak voor de uitbraak komt. Sterker nog, zonder deze oefeningen hadden we waarschijnlijk een minder gecoördineerde aanpak en een slechter verloop van de huidige pandemie gezien.

Bij de oefening werden schattige gele ‘knuffelcorona’s’ uitgedeeld, zegt Broeksma (10:05), in de vorm van gele kussentjes. Deze knuffels zijn gewoon te koop voor educatieve doeleinden en niet speciaal voor Event 201 gemaakt.

Gates

Vervolgens vraagt Broeksma zich af (11:25) waarom Bill Gates, “ons aller computernerd”, ineens op de proppen kwam met een vaccin? “Waarom had hij de gouden oplossing? Heeft deze man, behalve een gigantische bankrekening, ook een gigantisch hart? Of heeft hij misschien een gigantisch geheim?” Ook dit is een misvatting van Broeksma, want Gates houdt zich al sinds 1998 bezig met donaties rond een vaccinatieprogramma.

Broeksma zegt dat er nu al vaccins worden losgelaten op heel veel mensen (12:10), zonder dat bewezen is dat ze werken en zonder op veiligheid getest te zijn. Er is op dit moment echter nog geen vaccin beschikbaar, juist omdat er zo uitvoerig wordt getest op veiligheid. Daarnaast: als je gelooft dat in die vaccins chips worden gestopt om mensen te traceren en te onderdrukken, dan zou het helemaal niet logisch zijn dat er zoveel aandacht is voor die veiligheid.

“Waarom wordt er niet gepraat over behandelmethodes, medicijnen en immuunsysteem?”, vraagt Broeksma (12:35). Wel, er wordt continu onderzoek gedaan naar behandelingen en medicijnen, maar die zijn niet effectief tot nu toe, vooral omdat virussen nu eenmaal lastig te bestrijden zijn. Onder toezicht van de WHO wordt er op dit moment bij 12.000 patiënten in 500 ziekenhuizen in 30 landen gezocht naar goede behandelingen. Overigens is er voor het griepvirus ook geen medicijn of behandelmethode.

“Waarom wordt niet eerlijk toegegeven dat het met z’n allen in een lockdown gaan, ons immuunsysteem afbreekt?” vraagt ze verder (12:45). Kennelijk denkt Broeksma dat mensen door een lockdown een slechter immuunsysteem krijgen en ziek worden. De lockdown heeft echter geen invloed op het immuunsysteem. Als mensen tijdens een lockdown minder bewegen of minder zonlicht krijgen, kan dat uiteraard wel invloed hebben op hun gezondheid.

“Waarom kloppen de cijfers van geen kant?” (13:05). In een volgende aflevering van de serie over complotten komt dit onderwerp uitgebreid aan de orde.

“Waarom wordt iedere arts die eerlijk vertelt dat ziekenhuizen niet zo vol zitten als wij denken, waarom wordt dat constant verwijderd van internet?” (13:15). Als inderdaad iedere zogenaamde klokkenluider de mond wordt gesnoerd, dan is er misschien iets mis met hun boodschap? Censuur op YouTube en Facebook gebeurt vaak eerder te voorzichtig dan te snel. Als er iets verwijderd wordt, is het aannemelijk dat dit in overeenstemming is met de protocollen van deze bedrijven. Het zou juist in het voordeel van deze bedrijven zijn om de filmpjes te laten staan omdat ze veel geld verdienen aan de advertenties bij die populaire artikelen.

“Bill Gates is een globalist en heeft gezegd dat deze crisis een gouden ‘opportunity’, een gouden kans is om de wereld te resetten”, (13:35). Dat is echter een omstreden citaat. Tegen een Chinees tv-station zei hij in april over de beschuldigingen: “Het is ironisch dat ze zich richten op mij, iemand die zijn best doet om de wereld voor te bereiden op zo’n infectieziekte en, in mijn geval, miljarden dollars steekt in deze hulpmiddelen en echt probeert om besmettelijke ziekten tegen te gaan, inclusief die welke pandemieën veroorzaken. Maar we bevinden ons in een gekke situatie, dus er zullen gekke geruchten gaan.”. In juli ontkende hij in een interview met CNBC dat hij coronavaccins wil gebruiken om chips te implanteren.

Abortus

Broeksma verbindt Gates aan de zogenaamde Georgia Guidestones, waarop staat dat de wereldbevolking terug zou moeten naar 500 miljoen mensen (14:55). “Dus we moeten van 9 miljard mensen naar 500 miljoen. Reken maar uit hoeveel mensen er moeten verdwijnen.” Die ontvolking zou nodig zijn om het klimaat te redden. Op de stenen staat inderdaad: “Handhaaf de mensheid tot onder de 500.000.000 in een tijdloos evenwicht met de natuur.”

Deze stenen staan er echter al sinds 1979, toen Gates zich nog helemaal concentreerde op zijn bedrijf Microsoft. Broeksma spreekt zichzelf tegen als ze later (17:25) zegt dat Gates de bevolking met 10 tot 15 procent wil verminderen door vaccins en abortus. “Hoorde je wat hij zei? Als we het heel goed doen kunnen we door middel vaneen nieuw vaccin en abortussen dit aantal mensen terugbrengen met ten minste 10 tot 15 procent.” Dat zegt Gates echter niet. Hij zegt echter iets anders. Niet dat de bevolkingsomvang verlaagd moet worden maar dat de groei moet worden afgeremd: de toename van de bevolking van 7 naar 9 miljard kan in de loop naar 2050 kan worden afgeremd met 10 tot 15 procent. In Gates’ ogen kunnen vaccins, goede gezondheidszorg, onder andere met betrekking tot voortplanting, daaraan bijdragen. Het is geen geheim dat Gates daar ook de mogelijkheid tot abortus onder rekent.

Volgens Broeksma (18:30) zou Gates ook hebben gezegd dat er een goede kans is dat er 700.000 mensen zullen sterven aan zijn vaccins. Gates heeft het echter niet over 700.000 mensen die sterven aan een vaccin maar over dat aantal mensen dat te maken krijgt met bijwerkingen als zo’n zo’n vaccin te vroeg verspreid wordt. Hij onderstreept dus juist het belang van de veiligheid van het vaccin. Het fragment is te beluisteren in een interview met CNBC (zie 3:15 minuut van dit fragment:) Het volledige interview is hier te vinden.

Chip

Broeksma zegt verder (18:55) dat Gates samenwerkt “met farmaceutische bedrijven om vaccinaties samen te voegen met implanteerbare microchips om een digitale ID [identiteitt] voor jou en mij te produceren. Dit is geen science fiction, geen enge film, geen bankmakerij, dit is gewoon de werkelijkheid, het heet ID2020.” Ook dit verhaal klopt niet. Op de partnerpagina van ID2020 staat Gates niet genoemd, alleen Microsoft. Gates werkt daar sinds 2008 niet meer, al was hij er tot voor kort nog steeds adviseur. Los daarvan is ID2020 juist bedoeld om een digitale, virtuele identiteit te maken voor mensen, te vergelijken met de Nederlandse BSN-nummers en de Digid. ID2020 is niet bezig met chips of andere fysieke producten. En, zoals eerder genoemd, Gates heeft ontkend dat hij met zulke chips bezig is.

Broeksma zegt, iets verderop in de video (22:35) dat er “in het vaccin dat ons ingespoten gaat worden cellen en organen zitten van drie maanden oude, gezonde, levend geaborteerde, sociaal ongewenste baby’s. Met andere woorden, er zijn baby’s geaborteerd die gewoon gezond waren, die het leven verdienden en hun organen en hun cellen worden gebruikt om ons die vaccinatie te geven.” Het is juist dat er gewerkt wordt aan vaccins waarbij voor de productie geaborteerde foetussen gebruikt zijn, onder andere uit 1972 en 1985. Broeksma suggereert echter dat er nog steeds baby’s worden geaborteerd voor deze productie en dat is niet correct. In het vaccin zitten zeker geen cellen of organen van deze baby’s en ook niet van de cellijnen, want vaccins bevatten helemaal geen cellen. Broeksma stelt verder dat het gebruik van foetussen verzwegen wordt, maar het Reformatorisch Dagblad heeft er meerdere malen aandacht aan besteed. De bewering van Broeksma dat er kankercellen in het vaccin zitten (29:30) is ook uit de lucht gegrepen.

Broeksma citeert daarna (34:20) een wetenschapsjournalist, Antony Patch, die zegt dat het vaccin bedoeld is om het menselijk DNA te veranderen. “Dit vaccin gaat een derde streng DNA aan [ons eigen DNA] toevoegen en dat maakt ons minder dan menselijk. Als we die krijgen zullen we nooit meer zijn zoals we bedoeld zijn. En dit is de bedoeling: ze willen computers en mensen samenvoegen, dit is al een droom van CERN voor heel lang en dat gaan ze nu uitvoeren.” Het verhaal van Patch is echter zeer onsamenhangend. Vaccins kunnen inderdaad sporen van menselijk DNA bevatten, maar die zijn zo gefragmenteerd dat ze onmogelijk in het DNA van de ontvanger opgenomen kunnen worden. Het is weliswaar mogelijk om driestrengs-DNA te maken en er wordt ook onderzoek gedaan naar toepassingen ervoor, maar dat lukt niet even via een vaccin.

Broeksma stelt (23:40) dat Gates het vaccin wil inbrengen via een zogenaamde “quantum dot tattoo”. Terzijde: hier spreekt Broeksma niet over een vaccin in de rechterhand of het voorhoofd maar in de onderarm. Over de techniek zegt ze: “Het heeft een patent nummer, 060606, met andere woorden 666. (..) Iedereen op aarde moet gelokaliseerd en getraceerd worden.” Er is inderdaad door Microsoft een patent aangevraagd voor een systeem voor digitale valuta gekoppeld aan sensoren die op het lichaam gedragen worden. Dat heeft het nummer WO2020060606A1. Dit patent biedt mogelijkheden voor draagbare apparaten zoals smartwatches, maar het heeft niets te maken met vaccinaties via die “quantum dot”-stippentechniek en evenmin met het inbrengen van chips in het lichaam of het lokaliseren van mensen. Daarnaast: dit patent is aangevraagd door Microsoft en niet door Gates. Zoals gezegd werkt hij daar niet meer.

Daarmee vervalt ook de vervolgredenering (25:15) van Broeksma de gedachte dat de ontwikkelaar van zo’n chip straks alle informatie over de drager ervan, “dus je bent niet meer van jezelf, maar de eigenaar van de chip weet ook alles van je, dus die weet wanneer je ziek of gezond bent, die weet wat je doet, binnen, buiten, in je slaapkamer, in de wc, wat er in je lichaam gebeurt, hoeveel calorieën je verbrand, dat zal straks allemaal bekend zijn.” Verderop stelt ze dat zo’n chip ook gebruikt kan worden om mensen te programmeren.

Hersenen

Broeksma veronderstelt verder (35:00) dat er een geheime film is van een bijeenkomst tussen Bill Gates en zijn team, over de uitwerking van een vaccin op de hersenen van een gelovige. Zo’n vaccin “schakelt dat deel van de hersenen uit door middel van een nieuw vaccin voor een virus van de bovenste luchtwegen.” Deze merkwaardige video circuleert sinds 2011 en factcheckers van Reuters hebben een paar maanden geleden aangetoond dat dit een vervalsing is en dat Bill Gates er niet op voorkomt. De getoonde hersenscans zijn uit een wetenschappelijk artikel over een 43-jarige vrouw die leed aan anorexia.

Een cruciaal deel in de video van Broeksma (41:30) gaat over de injectie van een chip, waarbij ze verwijst naar Openbaring 13 vers 16 en 17. Het betreffende filmpje toont een man, een niet-christen, die in de jaren zeventig van de vorige eeuw onderzocht dat zo’n chip het beste in de rechterhand of het voorhoofd geïnjecteerd kon worden, omdat dan de interne batterij opgeladen kon worden. Het gaat om Carl Sanders en zijn verhaal circuleert al tientallen jaren, evenals het verhaal waarin hij erkent dat hij dit allemaal heeft gelogen. Los daarvan heeft zijn theorie niets van doen met de huidige chips die bijvoorbeeld bij huisdieren geïmplanteerd worden, simpelweg omdat die geen batterij bevatten.

Overigens waren er al in de jaren negentig van de vorige eeuw theorieën over deze chips en de massacontrole, inclusief de gedachte om zo’n chip in de rechterhand of het voorhoofd te injecteren.

Contant geld

Daarmee samen hangt de gedachte dat er een tijd aanbreekt waarin er geen contant geld meer wordt gebruikt, naar aanleiding van de teksten in Openbaring 13 (43:00). Broeksma zegt dat er vanaf januari 2021 geen geld meer in omloop wordt gebracht en dat we niet meer cash kunnen betalen. Alle passen worden bijeengebracht in die microchip (43:55). Daar is echter geen sprake van, volgens een Amerikaans bedrijf voor geldautomaten. Ook De Nederlandse Bank denkt nog niet over een maatschappij zonder contant geld.

Een laatste opvallend punt in de video is dat Broeksma wijst op het gebruik van de stof luciferase (33:00), dat onder de huid zou worden ingebracht om de kunnen zien of iemand wel of niet gevaccineerd wordt. “Het licht dat daarvoor gebruikt wordt heet luciferase. Misschien toch wel een interessant detail. En daarbij heeft Bill Gates heel duidelijk gezegd dat als je het vaccin niet hebt, je niet meer kunt kopen en verkopen.” Luciferase is niet een lichtsoort maar een eiwit dat al tientallen jaren gebruikt wordt in de biochemie. Het is een natuurlijk eiwit en komt bijvoorbeeld voor in glimwormen. Het kan inderdaad zorgen dat cellen licht uitzenden. Broeksma zinspeelt hier op de naam Lucifer, die vaak wordt verbonden aan de duivel, omdat de Vulgata, de Latijnse vertaling, in Jesaja 14:12 spreekt over “lucifer” in plaats van “morgenster”. Het woord lucifer komt echter vaker voor in de Vulgata en heeft dan andere betekenissen, zoals de dageraad (Ps. 110:3). Bovendien wordt de naam Morgenster in het boek Openbaring ook gebruikt voor Christus (Openb. 22:16).

Samengevat: de video van Broeksma bevat weliswaar een logische redenering maar die is gebaseerd op een lange reeks van onjuiste veronderstellingen en onjuistheden.

Bekijk de video van Else Broeksma:

Else Broeksma - What's going on?

Else Broeksma - What's going on?
Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn.
Sta alle cookies toe om het document te tonen en ververs dan de pagina.