Afhankelijke oudere extra kwetsbaar voor financieel misbruik

Binnenland

Naar schatting krijgen 200.000 ouderen jaarlijks te maken met mishandeling. Op de internationale dag tegen ouderenmishandeling, deze dinsdag, wordt er aandacht gevraagd voor dit probleem. En hoe de omgeving –mantelzorgers, vrijwilligers, zorgpersoneel– er alert op kan zijn.

Heeft u een fout gezien of wilt u een opmerking maken over dit artikel? Mail naar redactie@rd.nl.