Kritiek op vaccinatie-avond gemeente Barneveld

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid praat met medewerkers over de vaccinatie van jonge kinderen tijdens een bezoek aan een consultatiebureau. beeld ANP, Robin van Lonkhuijsen

Tegenstanders van vaccinatie hebben kritiek op de samenstelling van het sprekerspanel op de informatiebijeenkomst over vaccinatie donderdagavond. In het programma is immers niet voorzien in een spreker die tegen inenten is. De predikant van de gereformeerde gemeente van Barneveld-Centrum is bezorgd dat er „steeds minder ruimte is om anders te denken”, zo zegt ds. E. J. Boudewijn.

Een wethouder, een GGD-arts en de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) voeren vanavond het woord. In de Barneveldse Krant uitte „een bezorgde moeder” woensdag haar zorgen over de bijeenkomst in het Van Lodenstein College. In het bijzonder hekelde ze de rol van de NPV. De GGD is „de organisatie die vaccinaties stimuleert en toedient. Begrijpelijk dat de GGD blij is met de samenwerking met de NPV, om daar hun zorg over de dalende vaccinatiegraad te delen om die zo weer omhoog te krijgen.” De vrouw vraagt zich af of de NPV wel „echt op de hoogte is van alles rondom vaccinaties.”

De kerkenraad van de gereformeerde gemeente van Barneveld-Centrum maakt zich zorgen over de avond, zegt ds. Boudewijn. Het sprekerspanel is onevenwichtig samengesteld, vindt de predikant. „Van lieveree lijkt de overheid steeds meer te willen opleggen. Er komt minder ruimte om anders te denken.” De predikant is niet voor inenten. „Toch zal ik mensen niet direct wegzetten die het wel doen. Maar ik heb liever niet dat gemeenteleden die vragen hebben over vaccinatie, naar deze avond gaan. Graag zou ik ze zien worstelen aan Gods genadetroon met de vraag: Wat wilt U dat ik doen zal? Dat is de weg.”

Ds. J. van Laar van de gereformeerde gemeente Barneveld-Zuid zegt op voorhand geen oordeel te willen geven over de avond. Gemeenteleden ontmoedigen erheen te gaan, wil hij evenmin. Hij heeft ook niet de indruk dat het heel erg leeft binnen zijn gemeente. Wel begrijpt hij de zorgen van ds. Boudewijn. „Je vreest dat zo’n avond wordt georganiseerd om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen. Inenten is een persoonlijke zaak. Het is niet goed als dat onder druk komt.”

Het geluid van mensen die tegen vaccineren zijn, zal vanavond ook klinken, zegt NPV-directeur Diederik van Dijk. „Ik vraag zeker aandacht voor die groep. De NPV is tegen dwang en drang vanuit de overheid en staat pal voor gewetensvrijheid. Maar een standpunt over vaccineren zal ik vanavond niet geven. De NPV geeft eerlijke voorlichting, rekent ook af met broodjeaapverhalen als dat je autisme kunt krijgen van vaccineren. We benadrukken dat de mensen voor Gods aangezicht zelf een beslissing moeten nemen.”

Hoe beoordeelt Van Dijk het sprekerspanel? „Wij belegden in april een NPV-avond over vaccineren in Neder-Betuwe. Toen sprak onder meer ds. J. Lohuis uit Scherpenisse, fel tegenstander van vaccineren. Het is natuurlijk mooier als vanavond ook zo iemand dat doet in plaats van dat ik dat standpunt moet samenvatten. Dat vergroot ook het draagvlak van de informatiebijeenkomst.”

Dat er kritiek is op de samenstelling van de sprekers is bij de gemeente Barneveld niet bekend, zegt een woordvoerder. Dat er geen tegenstander van vaccineren is gevraagd om te spreken, heeft volgens haar te maken met het gekozen stramien. „We wilden geen discussie- en debatavond, waarbij je in voors en tegens blijft steken. Gekozen is voor een informatieve opzet, waarbij gemeente en GGD de medisch-wetenschappelijke kant van vaccineren belichten en de NPV de ethische en Bijbelse aspecten.”

De gemeente wil dat de vaccinatiegraad in Barneveld omhoog gaat. Maar de woordvoerder benadrukt dat het bestuur tegen verplicht vaccineren is. „Doel van de avond is niet om mensen die principieel tegen vaccineren zijn, te overtuigen, want wij respecteren elke weloverwogen keuze. Wel willen we twijfelaars helpen. Velen stappen met hun vragen niet naar een deskundige, maar nemen hun toevlucht tot het internet. Daar is veel informatie die wetenschappelijk niet in orde is. Wij willen deze mensen graag voorzien van objectieve, feitelijke informatie over vaccineren.”

401097066„Online veel onzininformatie over vaccineren”