CU-SGP: Uit de EU stappen is onzinnig plan

Europese verkiezingen 2019
beeld AFP, Patrick Hertzog

Moet de Europese Unie uitlopen op een Europese superstaat? Of is een nexit beter? Met de Europese verkiezingen in het zicht gaan Derk Jan Eppink (FVD) en Peter van Dalen (CU-SGP) woensdag en donderdag op Forum ‘in debat’ over de toekomst van de EU.

De oplossing van al onze problemen ligt niet in de Europese Unie. Toch is uit de EU stappen onverantwoord.

De EU heeft ons veel gebracht. De interne markt levert de gemiddelde Nederlander een maandsalaris per jaar extra op. Dankzij de EU is er nu privacywetgeving die Nederland alleen nooit had kunnen afdwingen. Door de open grenzen, de euro en de afschaffing van ”roaming” kunnen we comfortabeler en gemakkelijker reizen dan ooit.

Zeker, het is niet alles rozengeur en maneschijn. De euro is geen onverdeeld succes. Het vrij verkeer van werkers is fijn voor het bedrijfsleven, maar soms moeilijk voor Nederlanders in de bouw of het transport. En het verbod op pulsvissen is een dieptepunt, ook al blijft het onderzoek naar deze innovatieve vangstmethode wel doorgaan.

Vanwege die nadelen dan maar uit de EU stappen, zoals Forum voor Democratie wil? Nee, dat lijkt mij een onzinnig, onverantwoord plan. Voor Nederland, handels- en transportland, zou dat economisch desastreus zijn. Alleen al de herinvoering van de grenzen zal ons circa 9 miljard per jaar gaan kosten (studie CPB, 2016). En de ellende in Engeland: de brexit heeft nog niet eens plaatsgevonden en hun economie is al 65 miljard pond kleiner dan die zonder brexitonrust geweest zou zijn.

Wat voor Europa dan wel? Het lijkt de CU-SGP dat het beste model voor Europese samenwerking een Europese Unie is die niet te veel doet, maar die wel effectiever opereert. Ik wil geen Europees leger en geen Europese minister van Financiën en Europa moet zeker weg blijven bij vraagstukken over leven en dood, over zorg, gezin en onderwijs.

Samenwerken

Waar Europa meer moet leveren, is bij het bestrijden van belastingontduiking, mensenhandel en antisemitisme. Ook op het gebied van landbouw, handel, visserij, transport en zorg voor de schepping moeten we slim samenwerken.

Als christenen verwachten wij het heil van de Heere God, niet van een aards rijk. Ik ben geen eurofiel die gelooft dat de oplossing van al onze problemen in Europa ligt. Maar een nuchtere analyse van voor- en nadelen maakt mij duidelijk dat ons lidmaatschap van de EU per saldo nuttig is. Ik ben ervan overtuigd dat christelijke politici ook in de EU dienen op te komen voor de waarden waarin wij geloven, en voor de belangen van de Nederlanders. Op hoop van zegen.

De auteur is lijsttrekker voor ChristenUnie-SGP bij de Europese verkiezingen.

2019-05-15-OPN1-Tusk_en_Juncker-5-FC_webFVD: Nederland moet waken voor salamitactiek Macron