GKV-synode: Waarschuwend woord uit Australische kerk

Synode GKV 2017
Ds. R. D. Anderson. beeld RD

De Australische ds. R. D. Anderson stond van 1996 tot 2012 in Katwijk. Als vertegenwoordiger van de Australische kerken brengt hij in Elspeet de boodschap dat, zodra de GKV ruimte bieden voor vrouwen in de ambten, het gedaan is met de zusterkerkrelatie.

„Historisch gezien hebben we een hechte relatie”, zegt ds. Anderson over de band tussen de kerken in Australië en Nederland. Sinds er zorgen zijn over het verminderde Schriftgezag binnen de GKV, wordt de relatie afstandelijker.

In Australië is weinig begrip voor de veranderingen in de GKV, zegt ds. Anderson. „Vragen rond de vrouw in het ambt, of de plaats van homo’s in de kerk, spelen bij ons niet. Ik heb hier bij de synode uitgelegd dat dat ook te maken heeft met de uitleg van de Schrift. Wij zijn voorstander van Schrift met Schrift vergelijken, niet van het vergelijken van de Schrift met de cultuur om op basis daarvan te komen tot een alternatieve Bijbeluitleg.”

Ds. Anderson kreeg gisteren twintig minuten spreektijd om de punten van de Australische kerken te verwoorden. Hij is daar dankbaar voor. „Je kunt niet zeggen dat ons geluid genegeerd wordt. Anderzijds ben ik niet optimistisch: er is over en weer weinig begrip meer voor elkaars standpunten. We groeien uit elkaar. Niet alleen op het punt van vrouwelijke ambtsdragers, maar op alle terreinen van leer en leven.”