Gkv Kornhorn wordt opgeheven

De exacte datum is nog niet vastgesteld, maar het is een kwestie van een paar maanden. Vergrijzing en gebrek aan samenwerkingsmogelijkheden maken dat de gereformeerde kerk vrijgemaakt (gkv) in het Groningse Kornhorn zichzelf opheft. Het gaat om de gemeente waarvan de predikant, dr. A. Bas, onlangs afscheid nam om over te stappen naar de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN).

Kornhorn is ook het dorp waar begin deze maand de gereformeerde kerk behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) samenging met gereformeerd Opende.

De gkv in Kornhorn zag geen andere mogelijkheid meer dan zichzelf op te heffen en dat gebeurt op korte termijn. „We vergrijsden al een aantal jaren en konden steeds moeilijker in de vervulling van de ambten voorzien”, aldus Peter van der Meulen, scriba van de kerkenraad. „De gemeente bestaat op dit moment nog uit zo’n negentig leden, belijdende leden én doopleden, en daarvan is het percentage ouderen behoorlijk groot. Van een deel van hen kan om gezondheidsredenen moeilijk gevraagd worden nog eens een ambtstermijn voor zijn rekening te nemen.”

Een jaar geleden heeft de kerkenraad de gemeente bij elkaar geroepen om de gesignaleerde problemen voor te leggen, om na te gaan hoe de gemeente er tegenaan keek en of er kansrijke ideeën waren voor de toekomst. „We zijn toen al snel in gesprek gegaan met buurgemeente Marum, waar we een predikantsplaats mee delen. We hebben gekeken wat de mogelijkheden tot samenwerking waren, maar om diverse redenen bleek helaas dat dat niet haalbaar was.” Waar het op vastliep, daar wil Van der Meulen verder niet op ingaan, maar de gemeenten verschillen erg van elkaar. Ondanks dat de vrijgemaakte kerken in Kornhorn en Marum zeker al sinds de jaren zeventig hun predikant delen, zijn ze steeds geheel zelfstandig gebleven.

Gelaten

Het bleek evenmin mogelijk om tot een fusie te komen met de christelijke gereformeerde kerk in het dorp, waarmee een christelijke gereformeerde kerk vrijgemaakt had kunnen ontstaan, zoals in meer plaatsen in het land gebeurt. Ook daarop wil Van der Meulen niet te diep ingaan. „Een helpende hand wilden de beide gemeenten best bieden waar mogelijk, maar samengaan zat er helaas niet in. Er waren te veel verschillen om dat tot een breed gedragen iets te kunnen maken.”

Begin deze maand kwam de gemeente bij elkaar om de balans op te maken, vertelt Van der Meulen. „Het bleek dat veel mensen er al rekening mee gehouden hadden dat er weinig anders op zat dan te stoppen. Er heerste een zekere gelatenheid en heel rustig is het besluit genomen.” Maar pijnlijk en schrijnend is het wel, laat hij er direct op volgen. „Niet in de laatste plaats voor een aantal gemeenteleden die hier sinds hun geboorte al gekerkt hebben, die de Vrijmaking hier hebben meegemaakt en van wie het hele leven met deze kerk verbonden is.”

De gemeente zal straks uit elkaar vallen, weet Van der Meulen. In 2002 was er een groep overgekomen uit Opende, toen daar de vrijgemaakte kerk opgeheven werd, en vooral de gezinnen uit die groep zullen kiezen voor de cgkv in Surhuisterveen. „Daar is wat meer jeugd en dat is prettig voor de kinderen.”

Omdat het twijfelachtig was hoe vrijgemaakt Kornhorn zich zou ontwikkelen, volgt een deel van de jeugd al sinds het begin van het seizoen catechisatie in Surhuisterveen. „Goed jeugdwerk is voor ouders toch vaak een belangrijke factor.” Een deel van deze mensen besloot de rit wel uit te zitten in Kornhorn, anderen zijn inmiddels vertrokken.

Van der Meulen sluit niet uit dat een aantal mensen ook de voormalige predikant ds. Bas zal volgen. Net als ds. Bas is een groot deel van de gemeenteleden volgens hem relatief behoudend. Zo hadden, aldus Van der Meulen, velen moeite met het recente besluit van de synode om de ambten open te stellen voor vrouwen. „Ieder mag voor zichzelf beslissen waar hij heen gaat.”

Lees ook:

Dr. A. Bas verlaat GKV (rd.nl, 30-09-2017)