Dr. A. Bas verlaat GKV

beeld GKV GKV

Dr. A. Bas, predikant van de gereformeerde kerk vrijgemaakt te Kornhorn en Marum (Groningen), is woensdag toegetreden tot de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN).

De predikant verlaat het kerkverband van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) „om verschillende redenen.” Eén daarvan is de invoering van de vrouw in het ambt waartoe het kerkverband onlangs besloot, zegt hij desgevraagd.

Verder geeft hij aan zich al langere tijd zorgen te maken over „bepaalde ontwikkelingen in de GKV. Ik heb daar in het verleden ook wel uitspraken over gedaan.”

Dr. Bas wil binnenkort in de GKN predikant worden en heeft daar inmiddels een aanvraag voor ingediend. Hij blijft als onderzoeker verbonden aan de Theologische Universiteit Kampen (TUK). „Ik geef geen les, maar heb alleen een onderzoeksaanstelling. Ik vermoed dat dat zo kan blijven.”