Ds. Glashouwer: Trump lijkt op koning Kores

Ds. Glashouwer sprak op een avond van Christenen voor Israël. beeld RD

„De Amerikaanse president Trump zou je kunnen vergelijken met de Perzische koning Kores. Beiden zijn een instrument in de hand van God.”

Dat zei ds. W. J. J. Glashouwer maandagavond tijdens een studieavond van Christenen voor Israël in Vaassen.

In de Bijbel wordt koning Kores door God gebruikt om het volk Israël in het Beloofde Land te krijgen. Zo wordt de Amerikaanse president Trump volgens ds. Glashouwer nu gebruikt om een stuwing aan de geschiedenis te geven, zodat onvervulde beloften over Israël vervuld zullen worden.

Ds. Glashouwer, voorzitter van Christenen voor Israël International, begon met het besluit van president Trump om de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen. „Juist nu de staat Israël zeventig jaar bestaat, brengt Trump de status van Jeruzalem als hoofdstad van Israël onder de aandacht. Waarschijnlijk beseft hij nauwelijks de diepe betekenis van zijn opzienbarende besluit. De Heere Zelf heeft de geschiedenis in Zijn hand en stuwt deze voort overeenkomstig Zijn plan. Daarin spelen het volk en de staat Israël, en de hoofdstad Jeruzalem een cruciale rol.”

De predikant vergeleek Trump met de Perzische koning Kores. Wat hem betreft kunnen het laatste vers van Jesaja 44 en het eerste van Jesaja 45 ook op de Amerikaanse president worden toegepast: „Die van Donald Trump zegt: Hij is Mijn herder, en hij zal al Mijn welgevallen doen; zeggende ook tot Jeruzalem: Word gebouwd; en tot de tempel: Word gegrond.”

Trump lijkt volgens ds. Glashouwer op de wereldheerser Kores. „Beiden geven als instrumenten in Gods hand een wending aan de geschiedenis.” Dat de Amerikaanse president vanuit de christelijke kerken zo veel kritiek krijgt, komt volgens hem „vanwege een theologische blokkade” in het christendom. „Op een enkele uitzondering na bestaat er in de christelijke kerk sinds eeuwen een vervangingstheologie waarin de rol van het Joodse volk is uitgespeeld. Zo sympathiseerde de kerk meestal met de vijanden van het Joodse volk.”

Ds. Glashouwer was positief over de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, toen in de Nederlandse Hervormde Kerk het synoderapport ”Israël, land, volk en staat” uitkwam. „Daarin werd de centrale plaats van Israël theologisch onderbouwd.”

Om hedendaagse kerken het zicht op Israël terug te geven, publiceert een aantal theologen uit de achterban van Christenen voor Israël binnenkort twaalf artikelen. „Die 12 stellingen mogen gerust op alle kerkdeuren genageld worden, zoals met de 95 stellingen van Luther gebeurde.”

De eerste stelling luidt: Wij geloven dat Israël door God geschapen en verkozen is om de volken te zegenen. Ds. Glashouwer: „God deed door een bijzondere scheppingsdaad het volk Israël op wonderlijke wijze geboren worden uit het verstorven ouderpaar Abraham en Sara.”

Volgens hem kent de Bijbel zo’n acht of negen verbonden en zijn alle verbonden sinds Abraham alleen met Israël gesloten.