Brief aan GB: Stel ambt open voor vrouw

beeld André Dorst
3

Een groep (oud-)leden van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) doet een oproep om de ambten in de PKN kerkbreed open te stellen voor vrouwen. Het appel is mede gericht aan het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond (GB).

De brief, die donderdag openbaar werd, is ondertekend door ds. H. Jansen (Drachten), ds. J. P. E. Breure (Voorthuizen), B. J. H. van Dijk (Noordijk), P. Goudkamp (Abcoude), L. J. Teerink (Tiel), ds. R. J. Wilschut (Hoogvliet) en ds. J. P. Eijgenraam (Arnhem).

„Nog steeds worden in een deel van onze kerken vrouwen geweerd uit de ambten om het enkele feit dat ze geen man zijn”, luidt de tekst in de brief onder meer. Diversiteit moet volgens de ondertekenaars gekoesterd worden, maar „die ruimte voor diversiteit schiet door als het feitelijk weren van vrouwen uit ambten stelselmatig niet ter discussie wordt gesteld of zelfs wordt gekoesterd als kenmerk van orthodoxie.”

De opstellers verlangen naar een kerk „waarin over de hele breedte vrouwen niet meer van de preekstoel worden geweerd en waar in kerkenraden, classes en synode mannen en vrouwen een gelijkwaardig gewicht in de schaal leggen.” Ze beroepen zich daarbij op Galaten 3:28.

Niet onder de indruk

Drs. P. J. Vergunst, algemeen secretaris van de GB, liet donderdagmiddag weten dat het bestuur de brief „serieus” gaat bespreken. „Vooralsnog ben ik niet erg onder de indruk als deze broeders ten aanzien van de GB spreken over „gemakkelijk conservatisme dat zich verschuilt achter een paar eenzijdig geïnterpreteerde Bijbelteksten” en vervolgens zelf Galaten 3:28 als motto opnemen.” In deze tekst gaat het echter niet over het ambt, maar over de eenheid tussen allen in de gemeente vanwege de doop in Christus.”

Vergunst wijst erop dat het moderamen van de synode en de visitatie eerder uitgesproken hebben dat als voor- en tegenstanders van de vrouw in het ambt elkaar niet kunnen overtuigen „de voorstanders dit niet wettisch moeten hanteren en de tegenstanders niet moeten wegblijven van kerkelijke vergaderingen.”

Vergunst: „Dít sprak de kerk ook uit: „Wij vermanen niemand deze tegenspraak op te geven, wanneer hij deze doet horen vanuit de gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift.” Met discriminatie of het negeren van de gaven van de vrouw heeft dit niets van doen.

Ondertussen toont ook deze brief dat niet alleen in de samenleving, maar zelfs in de kerk de marges smaller lijken te worden om het eigene van man en vrouw vanuit Gods Woord te blijven benoemen.”

Manifest

Tijdens de synodevergadering in november wilde ds. T. Huisman uit Zeerijp namens „een groep synodeleden met kritische vragen over de vrouw in het ambt” een manifest overhandigen aan synodescriba dr. R. de Reuver. Laatstgenoemde weigerde dat in ontvangst te nemen, maar nodigde de groep wel uit voor een gesprek.

De generale synode van de PKN telt 62 leden.

ADorst-14438-VrouwAmbt-02_webCgkv Hilversum zet vrouw in ambt door ondanks classisbesluit

SYNODE-CGK-0008-HENK__2__webBewaar het Pand „geschokt” door classisbesluit over vrouw in ambt

Nijkerk-6-dagkr-A_webBij kerkelijke en theologische discussie kan ongemerkt grens worden overschreden

_MG_0863_webLokale eenheid mag eenheid kerkverband niet op het spel zetten

ADorst-15553-GKVrouwAmbt-lr-13„Ware kerk wordt niet vals door vrouw in ambt”