De herontdekking van de ziel

Kerk & religie

Door het modernisme verdwenen ziel en eeuwigheid uit beeld. De denkende mens in het hier en nu kwam centraal te staan. Momenteel keert het tij; de ziel is weer onderwerp van gesprek. Maar waarover gaat het dan precies?