Wie de waarheid verdraagt neemt klokkenluiders serieus

Opinie

De vervolging van klokkenluiders ondermijnt de internationale rechtstaat. De Bijbel roept ons op om zuinig op hen te zijn.