Scholen te afhoudend over voorstel tot onderwijs Wilhelmus

Opinie

Bij gelegenheden waar het volkslied wordt gezongen sta je als gewoon burger met plaatsvervangende schaamte te luisteren naar het gemurmel en gestuntel van andere mensen die niet weten wat ze zingen moeten. Laat staan dat ze de betekenis van het lied begrijpen. Zelfs hoge ambtenaren of dames en heren van stand kennen het Wilhelmus niet goed.

Hebt u een taalfout gezien? Mail naar redactie@rd.nl.