Renewi, Nordsol en Shell werken samen aan bio-lng

Afvalverwerker Renewi, bio-lng-bedrijf Nordsol en Shell beginnen een strategische samenwerking in het gezamenlijk produceren van bio-lng. Volgens de partijen maakt deze samenwerking het mogelijk om organisch afval om te zetten in brandstof voor langeafstandtransport.

Renewi zamelt in heel Nederland organisch afval in bij onder andere retail en horeca, waarna dit wordt omgezet in biogas. Een deel van dit gas gaat Renewi leveren aan Nordsol voor de productie van bio-lng. Shell, dat via Shell Ventures in Nordsol investeert, zal de bio-lng vervolgens vervoeren naar nabijgelegen lng-stations van het olie- en gasconcern.

De bedrijven hebben een overeenkomst gesloten voor de bouw van een Nordsol-installatie op een Renewi-locatie. De installatie zal naar verwachting halverwege volgend jaar de eerste bio-lng produceren. Hoeveel geld hiermee is gemoeid, is niet naar buiten gebracht.

Bio-lng is een duurzaam alternatief voor diesel en speelt volgens de bedrijven een belangrijke rol om het langeafstandtransport CO2-neutraal te maken.