Londen slaat piketpaal voor visserij na brexit

URK. De Britse regering neemt met het opzeggen van een oud visserijverdrag een voorschot op de situatie na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie in 2019. Foto: de UK 189 uit Urk is een van Nederlandse kotters die op de Noordzee op schol vissen. De Britse EEZ beslaat een groot deel van de Noordzee.  beeld ANP, Catrinus van der Veen
3

De Britse regering heeft zondag aangekondigd een oud visserijverdrag op te zeggen dat Europese vissers toegang geeft tot de Britse territoriale wateren.

De gevolgen voor de Nederlandse vissers zijn beperkt, stelt directeur Pim Visser van VisNed, de brancheorganisatie van de kottervissers. Echte zorgen maakt hij zich over de vrije toegang tot de veel grotere Britse exclusieve economische zone (EEZ). Tijdens de inmiddels gestarte brexitonderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zullen daar knopen over worden doorgehakt.

Wat is er precies met dat opgezegde verdrag aan de hand?

„Het gaat om een verdrag uit 1964 dat Europese vissers toestaat om te vissen binnen de 12 mijlszone (water tot 22 kilometer uit de Britse kust, TR). Dat verdrag is achterhaald toen het VK in 1973 bij de EU kwam. Maar Britse vissers zijn bang dat Europese vissers er straks op terug kunnen vallen als de brexit een feit is. Milieuminister Michael Gove heeft zondag aangekondigd die ontsnappingsroute te blokkeren.”

Hoe ernstig is dit voor Nederland?

„Directe gevolgen zijn er niet. Voor dit oude verdrag geldt een opzegtermijn van twee jaar, dan is de brexit al een feit. Voor de grote groep Nederlandse schol- en tongvissers is de schade sowieso beperkt, die mogen nu al niet in de Britse 12 mijlszone komen. Er is alleen wat Nederlandse haringvisserij in het Kanaal. De Belgen mogen er wel vissen, die krijgen een probleem. Dat geldt ook voor een tiental Nederlandse kotters die onder Belgische vlag varen. Voor hen is dit een echte ramp. Voor de Nederlandse vloot als geheel is vooral belangrijk wat er gebeurt met de EEZ, de 200 mijlszone” (tot 370 kilometer, TR).

Wat is de inzet van de Nederlandse visserijsector bij de brexit?

„Wij willen behoud van de status quo, dat betekent dat er niet gemorreld moet worden aan de toegang tot elkaars EEZ en de verdeling van vangstquota. Daarnaast willen we dat handel en visserij aan elkaar geknoopt blijven. De Britten exporteren veel vis naar de Europese markt, dat is ons breekijzer. We staan gelukkig niet alleen. Op Nederlands initiatief is een alliantie van visserijorganisaties uit negen Europese landen gevormd. Samen hebben we onze inzet bij de Europese hoofdonderhandelaar Barnier op tafel gelegd. Die gaat ervoor. Ook de Nederlandse regering en de Tweede Kamer hebben oog voor de belangen van de visserij.”

Welke Nederlandse gemeenschappen worden getroffen als de Britse EEZ voor EU-vissers dichtgaat?

„In Arnemuiden, Goedereede en Texel is de vloot sterk afhankelijk van de vangstmogelijkheden in Brits water op de Noordzee en in het Kanaal. In Urk brengt de brexit grote onzekerheid mee voor de vlagschepen die ze daar hebben (Nederlandse kotters die in Britse havens zijn geregistreerd, TR), terwijl daar ook de grote visverwerkende industrie zwaar getroffen gaat worden. En in Katwijk en Scheveningen wordt de visserij met diepvriestrawlers op haring en makreel keihard getroffen. Daar gaat het weliswaar om andere zeegebieden dan bij de kottervisserij, maar de gevolgen zijn niet minder groot. De trawlervloot vangt 80 procent van de haring en makreel in de Britse EEZ.”

Gaat het nog goed komen met de brexit?

„We houden hoop. Het grote gevaar is dat we in het politieke eindspel als wisselgeld gebruikt gaan worden. De visserij is maar een kleine sector in vergelijking met grote kwesties als immigratie en financiële dienstverlening.”