Zedenmisdadiger Koos H.: Rechter Stolk vermoordde meisje

Ben J. Zijl. beeld RD, Anton Dommerholt Anton Dommerholt

WADDINXVEEN. Een voormalige vicepresident van de rechtbank in Den Haag, wijlen mr. Cornelis Stolk, heeft in 1979 het 12-jarige meisje Tialda Visser seksueel misbruikt en om het leven gebracht.

Die beschuldiging doet de 65-jarige zedenmisdadiger Koos H. in het recent verschenen boek ”Politie, justitie en de zaak Koos H. Zijn verhaal”. Stolk heeft het meisje in de woning van Koos H. aan de Zuidwal in Den Haag geëlektrocuteerd, stelt H., een van de langstzittende gedetineerden van ons land. Het boek is geredigeerd door Ben J. Zijl uit Waddinxveen, een seksuoloog en psychosociaal therapeut uit reformatorische kring. Zijl bezoekt Koos H. al jaren.

H. is in 1982 veroordeeld tot levenslang voor het ontvoeren, misbruiken en vermoorden van de drie meisjes Tialda Visser (12), Emy den Boer (18) en Edith Post (11). In het boek ontkent H. de meisjes te hebben omgebracht. Wel geeft hij toe hen seksueel te hebben misbruikt. Handlangers van hem zouden de kinderen hebben gedood. De moordzaken zijn verjaard. Dat Koos H. de moorden op de drie meisjes eind jaren tachtig wél bekende, was naar eigen zeggen om zo alsnog in aanmerking te komen voor tbs en daarmee uitzicht te hebben op mogelijke vrijlating.

Er gaan al langer verhalen over de houding van rechter Stolk jegens Koos H. De rechter zou H. de hand boven het hoofd hebben gehouden. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries wijdde in 2010 drie tv-uitzendingen aan H. Toen werd –andermaal– gerept over (vermeende) seksuele contacten tussen H. en Stolk.

In 2010 stelde toenmalig minister Hirsch Ballin (Justitie) na vragen van Teeven (toen VVD-Kamerlid, nu staatssecretaris van Justitie) en PVV’er De Roon dat „er een verdergaand contact was tussen Koos H. en de Haagse rechter dan ook toen als normaal werd beschouwd. Wat de aard van die omgang precies is geweest, is niet meer met zekerheid vast te stellen.” Zelf gaf Stolk in 1982 aan de president van de Haagse rechtbank te kennen dat er „geen woord waar is” van de beschuldiging dat hij een homoseksuele relatie had met Koos H. Stolk overleed in 2004.

Auteur Sytze van der Zee, die over Koos H. het boek ”Zuidwal” (de Haagse straat waar H. woonde) schreef en daarvoor onder anderen politiemensen sprak, hecht „absoluut geen waarde” aan de beschuldiging van Koos H. dat Stolk Tialda Visser vermoordde. „Daar is geen enkele aanwijzing voor. Koos H. probeert altijd anderen de schuld te geven. Hij heeft een ziek brein en is een verschrikkelijke psychopaat. Het is zo klaar als een klontje dat H. de meisjes heeft vermoord. Ik denk dat hij meer moorden pleegde.” Wel is voor Van der Zee „duidelijk dat Stolk en H. een dubieuze relatie” onderhielden. „Ik sprak Stolk daarover. Hij ontkende alles en zei slechts Koos H. te hebben geholpen.”

Het ministerie van Veiligheid en Justitie liet vanmorgen weten: „De zaak is in 2010 nog uitvoerig onderzocht, met al het binnen de overheid beschikbare materiaal. Daarbij was ook aandacht voor de relatie tussen Koos H. en de rechter. Er zijn geen aanwijzingen gevonden die steun bieden voor de nieuwe uitlatingen van Koos H. De Tweede Kamer ontving de bevindingen en kreeg inzage in vertrouwelijke stukken.”