Staatsraad Vermeulen: Argumenten tegen artikel 23 zijn te weerleggen

Vrijheid van onderwijs
Vermeulen. beeld Raad van State

De argumenten van degenen die tegen overheidsfinanciering van het bijzonder onderwijs zijn, snijden onvoldoende hout en zijn stuk voor stuk te weerleggen.

Dat stelde staatsraad prof. mr. drs. Ben Vermeulen vrijdag tijdens bijeenkomst in Doorn over 100 jaar vrijheid van onderwijs, georganiseerd door Verus, VOS/ABB, VBS, VGS, LVGS en ISBO.

Vermeulen stelde dat de meeste critici „ongetwijfeld worden gedreven door oprechte zorgen en wezenlijke idealen.” Hij pelde vervolgens de bezwaren een voor een af. Het verwateren van het onderscheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs is volgens Vermeulen moeilijk als argument op te voeren: „Als het onderscheid er niet meer toe doet, waarom zou je je dan nog druk maken over opheffing ervan?” Het duale bestel is erg passend bij de Nederlandse situatie met kleine minderheden.

Het beroep op scheiding van kerk en staat is volgens het lid van de Raad van State ook onvoldoende steekhoudend. „Dat argument ziet voorbij aan de variatie van acceptabele invullingen die aan dit principe gegeven kunnen worden.”

iStock-489082514_webSymposium: Overheid bemoeit zich te veel met inhoud bijzonder onderwijs

Dat het bijzonder onderwijs bijdraagt aan etnische segregatie is volgens Vermeulen slechts gedeeltelijk juist. De kleur van de school hangt erg af van de wijk waarin deze staat.

Verder zijn er geen aanwijzingen dat het religieuze karakter van bepaalde bijzondere scholen „afbreuk doet aan de onderwijsprestaties en burgerschapscompetenties van de leerlingen.”

Het argument dat bijzondere scholen een inbreuk doen op de persoonlijke autonomie van leerlingen door de leerstof in een bepaald kader aan te bieden, is evenmin doorslaggevend om een einde te maken aan de financiering van het bijzonder onderwijs. „Evengoed kan aangevoerd worden dat religieuze socialisatie een stevige bodem kan verschaffen op basis waarvan de leerling geleidelijk een eigen gekozen levenspad in kan slaan.” Nederland zal volgens Vermeulen een land van minderheden blijven.