Pleidooi voor herbegrafenis Jacoba van Beieren op Tholen

Gravin Jacoba van Beieren zou net als haar familie begraven moeten worden in de Maartenskerk in Sint-Maartensdijk, stelt de Historische Kring Voorhout. beeld Sjaak Verboom

Jacoba van Beieren (1401-1436) moet worden herbegraven in de Maartenskerk in Sint-Maartensdijk. Dat zegt de Historische Kring Voorhout. Daarmee zou postuum alsnog een wens van de dochter van graaf Willem VI worden vervuld.

De beenderen van Jacoba van Beieren liggen nu onder het Binnenhof in Den Haag. Maar sinds de recente herdenking van de onthoofding van Johan van Oldenbarnevelt gaan er weer stemmen op om de resten van Jacoba van Beieren naar Zeeland te verplaatsen, zegt bestuurslid Kees den Elzen van de Historische Kring Voorhout in Zuid-Holland.

„Van Oldenbarnevelt is namelijk net als Jacoba van Beieren begraven in de kelders van de voormalige Hofkapel op het Binnenhof. Een Kamerlid opperde hem op te graven en alsnog een opvallend graf te geven, omdat premier Rutte immers Van Oldenbarnevelt onze grootste staatsman noemde. Bij de voorgenomen verbouwing van het Binnenhof zouden dan bij de zoektocht naar zijn beenderen ook de resten van Jacoba van Beieren meegenomen kunnen worden.”

Jacoba van Beieren was gravin van Holland, Zeeland en Henegouwen tussen 1417 en 1433. Ze was getrouwd met Frank van Borssele en stierf in 1436 in Voorhout. Volgens Den Elzen is het een historisch feit dat ze voor haar overlijden te kennen gaf begraven te willen worden in het familiegraf van haar schoonouders in de Maartenskerk in Sint-Maartensdijk op Tholen.

De Heren van Borssele waren ambachtsheer van Sint-Maartensdijk. „Zij stond tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten echter bekend als een fervent Hoekse en daarom hebben de toenmalige Kabeljauwse machthebbers, de graven van Holland en Zeeland, haar tegen haar wens in begraven in de gewelven van de Hofkapel op het Haagse Binnenhof, waar haar ouders ook begraven lagen”, vertelt Den Elzen.

DNA-match

Mocht het zover komen dat haar botten worden gevonden, dan kan volgens hem aan de hand van een haarvlecht van Jacoba van Beieren die in het bezit is van het Rijksmuseum een eventuele DNA-match worden vastgesteld.

Den Elzen wijst erop dat Van Beieren niet is geboren in Voorhout. „Toch beschouwen wij haar, net als geleerde Herman Boerhaave die hier wel werd geboren, als een grote Voorhouter. Zij is op een gegeven moment verbannen naar Slot Teylingen in Voorhout, waar zij eenzaam, maar wel in het gezelschap van haar man, is gestorven aan tuberculose. Zij behoort tot ons culturele erfgoed en met een herbegrafenis in Zeeland zal haar alsnog recht worden gedaan. Het zou tevens een fraaie correctie zijn van fouten die in het verleden zijn gemaakt.”

De Historische Kring Voorhout beseft dat de kans klein is dat zijn wens werkelijkheid wordt. „Tegenwoordig mag er niet meer in kerken begraven worden”, zegt bestuurslid Den Elzen. „We hopen in ieder geval dat Jacoba van Beieren dan in de directe omgeving een opvallende laatste rustplaats krijgt die recht doet aan haar plaats in de geschiedenis. En mocht het hele plan niet doorgaan, dan zou er op het Binnenhof een gedenkteken moeten komen waarop staat dat hier Jacoba van Beieren ligt.”

Maartenskerk

De Maartenskerk, die in 2017 nog grondig is gerestaureerd, is in gebruik bij de hersteld hervormde gemeente Sint-Maartensdijk. President-kerkvoogd Flip Hartog zegt inhoudelijk nog niet te kunnen reageren op de wens van de historische kring. De kring heeft nog geen contact gezocht met zijn gemeente.

„Als er een verzoek deze kant op komt, zullen wij dat in de vergaderingen van de kerkvoogdij bespreken”, zegt Hartog. Verder wil hij niet op ontwikkelingen vooruitlopen.