Koning ontvangt eeuwenoude bevelhebbersstaf

Koning Willem-Alexander heeft donderdagmorgen in de Pauselijke Bibliotheek in het Vaticaan met enige emotie een bevelhebbersstaf in ontvangst genomen die in 1574 gebruikt is bij de Slag op de Mookerheide, tijdens de Nederlandse onafhankelijkheidsstrijd tegen de Spanjaarden. De staf wordt toegeschreven aan Willem van Oranje en is vermoedelijk door hem aan een van zijn legeraanvoerders geschonken. Willems broers Lodewijk en Hendrik kwamen bij de slag om het leven.

Het was een „heel speciaal moment”, zei Willem-Alexander, om als prins van Oranje, koning van Nederland en verre verwant van Willem van Oranje de „voor onze geschiedenis zo belangrijke staf” in bruikleen te ontvangen bij zijn eerste, historische staatsbezoek aan het Vaticaan. „We zullen er goed voor zorgen”, verzekerde Willem-Alexander aan de generaal-overste van de Jezuïten, Alfonso Sosa.

Het was in een Catalaans jezuïtenklooster dat de staf eigenlijk per toeval werd opgespoord. In het klooster is sinds 1921 een deel van de nalatenschap van Luis Requesens ondergebracht, in 1574 net Spaans landvoogd geworden als opvolger van de hertog van Alva.

Lang hield de koning de 82 centimeter metende bevelhebbersstaf niet in handen. Hij overhandigde deze aan directeur Hedwig Saam van het Nationaal Militair Museum, waar de staf volgend jaar tijdens een bijzondere tentoonstelling over Willem van Oranje te zien zal zijn.

De bijeenkomst in de Pauselijke Bibliotheek vormde de afsluiting van het staatsbezoek aan de Heilige Stoel, en volgde op de audiënties bij paus Franciscus en staatssecretaris Pietro Parolin. Het koningspaar schonk de paus tulpenbollen voor witte en gele tulpen - de kleuren van het Vaticaan - zodat de paus niet alleen met Pasen, wanneer Nederlandse bollenkwekers het Sint-Pietersplein versieren, van Nederlandse tulpen kan genieten.