Tractor moet zo snel mogelijk kenteken krijgen

„Cumela Nederland en haar leden werken eraan dat (land)bouwverkeer de werklocatie goed en veilig kan bereiken.” beeld iStock

Aan de verbetering van de veiligheid rond (land)-bouwverkeer wordt door de belanghebbenden hard gewerkt. Onder meer het T-rijbewijs is daar een resultaat van, reageert Arjan Breure.

Teleurgesteld en verdrietig ben ik na het lezen over voorbijdaverende landbouwvoertuigen in de column van Gerhard Hormann (RD 17-8). Door toedoen van zo’n column komt het imago van de sector op een laag niveau te staan en wordt het landbouwverkeer bijna niet meer geaccepteerd op de Nederlandse wegen.

2018-08-17-ECON18-tractorweg-2-FC_webLangsdenderende tractor vraagt om veiligheidsregels

Als bestuurder weet ik dat Cumela Nederland, een brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra met meer dan 2000 leden, sinds jaar en dag bezig is om de veiligheid van (land)bouwverkeer te verbeteren. Bewijzen hiervoor zijn de invoering van het T-rijbewijs (voor onder meer landbouwtrekkers) en de trekkerbumper, en het voortdurend hameren op de noodzaak van een kenteken op landbouwvoertuigen.

Daarnaast worden er regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten gehouden op onder meer scholen. Denk aan het educatieprogramma Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer (Vomol). Ook is Cumela betrokken bij het opzetten van en deelnemen aan knelpuntenonderzoeken en onderhoudt het contacten met wegbeheerders en belangenorganisaties!

In de column wordt een voorval met een tractor/trekker geschetst waarbij het voor de auteur gevaarlijk werd. Dat hij kennelijk met 25 kilometer per uur over een onverharde weg fietste, was sowieso onverantwoord en levensgevaarlijk. Zo’n situatie, waarbij kwetsbare fietsers de weg moeten delen met imposant landbouwverkeer, is echter niet meer van deze tijd. Groot en zwaar landbouwverkeer, dat het rijcomfort heeft van een (vracht)auto maar niet harder mag dan 25 kilometer per uur, wordt vanwege deze lage snelheid geweerd van provinciale wegen en wegen rond de steden. Het moet dus wel alternatieve, minder veilige routes kiezen.

Hoge drempel

Voor het geval de columnist minister Van Nieuwenhuizen echt opvolgt, voorzie ik hem graag van meer informatie, om te voorkomen dat er verkeerde maatregelen voor het landbouwverkeer worden genomen.

Het T-rijbewijs is voor 16-jarigen zonder rijvaardigheid een hoge drempel. Daarmee voorkom je dat onervaren bestuurders de weg op mogen, omdat zij het rijbewijs simpelweg niet halen. Tegelijk gooit de sector hiermee zijn eigen glazen in. Steeds meer jongeren die geïnteresseerd zijn in de Cumelasector kiezen toch voor een andere branche omdat het T-rijbewijs duur en moeilijk te halen is.

In ons eigen loonbedrijf mogen 16-jarigen met een T-rijbewijs niet de weg op met een grote combinatie voordat zij ervaring opgedaan hebben in het veld. Zo voorkomen we dat ons imago in onze regio geschaad wordt.

Roekeloos rijgedrag komt helaas in elke leeftijdscategorie en bij alle verkeersdeelnemers voor! Dit los je niet op door de minimumleeftijd voor een rijbewijs te verhogen naar 21 jaar.

Kenteken

De kentekenplicht voor tractoren heeft al jaren volop de aandacht van Cumela Nederland. Op 14 december heeft het samen met acht andere organisaties een petitie aangeboden op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, met het oog op snelle invoering van dit kenteken, zodat (land)bouwvoertuigen een officiële plaats krijgen op de openbare weg. In een land waarin zelfs de snelle fiets een nummerplaat heeft, mag landbouwverkeer vreemd genoeg nog steeds zonder kenteken deelnemen aan het verkeer. En de regelgeving is gebaseerd op tractoren van 1950. Het gevolg hiervan is dat er gevaarlijke situaties ontstaan, doordat (land)bouwvoertuigen vaak midden door steden en dorpen moeten om op hun werklocatie te komen.

Na invoering van een kenteken kan de maximumsnelheid voor deze groep verkeersdeelnemers worden verhoogd naar 40 kilometer per uur. Wegbeheerders zijn dan bereid om ook (land)bouwvoertuigen toe te staan op doorgaande wegen en wegen rond steden en dorpen. Die zijn veiliger dan binnendoorroutes.

De columnist gaat ook in op het aantal verkeersdoden als gevolg van (land)bouwverkeer. Dat deugdelijke cijfers ontbreken, is niet opvallend maar logisch. (Land)-bouwverkeer heeft immers (nog) geen kenteken en is daarom niet geregistreerd. Daardoor ontbreken harde cijfers.

Uit cijfers van het CBS uit april blijkt overigens dat fietsers voor het eerst bovenaan staan als het om dodelijke verkeersongevallen gaat. Dat is verklaarbaar: er wordt steeds meer gefietst, het wegdek is vaak gevaarlijk en de fietspaden zijn te vol.

Bovendien wordt er te hard gereden en laten fietsers zich gemakkelijk afleiden door hun smartphone, net als andere verkeersdeelnemers. Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond maken zich terecht ernstig zorgen over opgevoerde elektrische fietsen.

Dialoog

Cumela en haar leden werken eraan dat (land)bouwverkeer de werklocatie goed en veilig kan bereiken. We overleggen met wegbeheerders over het wegnemen van belemmeringen onderweg. We spannen ons in om wegen open te houden voor (land)bouwverkeer en alternatieve routes te ontwikkelen. Dat doen we door de dialoog te zoeken met wegbeheerders, verkeersdeelnemers, bewoners en andere organisaties van weggebruikers. Zo willen we ervoor zorgen dat onze sector maatschappijbreed herkend, gewaardeerd en geaccepteerd wordt.

Graag nodig ik de columnist uit om op ons bedrijf te komen kijken, mee te rijden op de grote machines en kennis te nemen van de knelpunten en belemmeringen op de weg.

De auteur is mede-eigenaar van een agrarisch loonbedrijf en bestuurder van Cumela Nederland in Zuid-Holland.