Het eindspel begint met Jeruzalem

„In Psalm 2 lezen we dat God soms lacht en spot met de regeringen van de wereld. Het wereldwijd bekritiseerde besluit van Trump kan niet anders dan in dit licht worden gezien.” beeld RD, Henk Visscher

God is met Zijn eindspel begonnen: Jeruzalem. Dat stelt ds. A. J. J. van Vliet.

De hele wereld viel begin deze maand over het besluit van president Trump waarmee de Verenigde Staten officieel Jeruzalem erkenden als hoofdstad van de staat Israël. Ruim een week daarvoor, op 29 november, gebeurde er echter ook iets van dergelijke omvang, maar dat haalde de media niet. En dat terwijl het besluit van de president van Amerika niets anders is dan een reactie daarop. Ik noem het een reactie van God Zélf.

God liet 2700 jaar geleden de profeet Jesaja spreken tot „het hart van Jeruzalem” met de woorden: „Roep het toe dat zijn lijdenstijd volbracht is” (Jesaja 40). Zo’n 200 jaar later liet Hij Zacharia profeteren dat er een moment gaat komen –niet lang voordat God Koning zal worden over onze gehele aarde– waarop alle volkeren zich tegen Jeruzalem zullen keren. Jeruzalem zal een zware steen worden waaraan alle volkeren op aarde zich zullen vertillen (Zach. 12). Deze twee gebeurtenissen, voorzegd door twee verschillende profeten, zullen ongeveer gelijktijdig plaatsvinden.

Resolutie

Op 29 november, nota bene op de dag af zeventig jaar nadat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties besloot om het Joodse volk weer een eigen staat te geven, stemden op diezelfde Algemene Vergadering 151 landen in met een resolutie waarin wordt vastgesteld dat „elk handelen van Israël om zijn wetten, rechtsbevoegdheid en bestuur op te leggen aan de Heilige Stad Jeruzalem illegaal zijn, en daarom zonder meer ongeldig en van generlei waarde.”

In het bijzonder wordt daarbij nog genoemd het uitroepen door Israël van Jeruzalem als hoofdstad, enkele decennia geleden. Ook ons land stemde met deze resolutie in. Ondertussen hebben onder meer ChristenUnie en SGP bij minister Zijlstra protest aangetekend en om uitleg gevraagd.

Dwaas

Het gaat om een bijna in het geniep aangenomen resolutie, want zelfs op de site van de VN zijn de stukken niet terug te vinden. Amper een week later wordt dus bij monde van de Amerikaanse president, een dwaas in veler ogen, voor het oog van de hele wereld openlijk verklaard dat Jeruzalem wel degelijk de hoofdstad van Israël is.

In Psalm 2 lezen we dat God soms lacht en spot met de regeringen van de wereld. Het wereldwijd bekritiseerde besluit van Trump kan niet anders dan in dit licht worden gezien. Het is Gods reactie op de volkeren die zich tegen Jeruzalem en het Joodse volk keren. Zei de apostel Paulus het al niet dat God juist werkt door wat dwaas is en door dwazen heen om te beschamen wat wijs is?

God is met Zijn eindspel begonnen. Nee, ik doe geen voorspellingen over hoe het allemaal verder zal gaan en ik doe zeker geen voorspellingen op grond van Bijbelteksten. Niemand weet hoe het zal gaan. Ook niet of dit besluit van Trump standhoudt wanneer de wereldwijde druk op Amerika aanhoudt. Misschien schaart Amerika zich dan alsnog bij de 151 landen. Maar God is aan Zijn eindspel begonnen en de stukken zijn gezet. We zien profetische woorden voor onze ogen in vervulling gaan.

Wederkomst

Het is begrijpelijk dat wij dat amper durven en kunnen geloven. Zouden wíj de generatie zijn die dit alles gaat meemaken, inclusief de komst van Christus die Koning zál worden op onze, op déze aarde, en Wiens troon en residentie wordt gebouwd in het Joodse Jeruzalem? Ook talloze christenen die rotsvast geloven dat dit alles eens zál gaan gebeuren, durven niet geloven dat het nu zal gebeuren.

Toch konden we de afgelopen twee weken de krant naast de Bijbel leggen. Geloof en politiek, zichtbare en onzichtbare wereld zullen nu steeds meer door elkaar heen gaan lopen. Je kunt je daarvoor afsluiten, ook als media, maar God is aan Zijn eindspel begonnen. Deze adventstijd is daarmee meer dan ooit een tijd van verwachtingsvol uitzien.

De auteur is predikant in de protestantse gemeente De Fontein te Leeuwarden en in de gereformeerde kerk te Broeksterwoude.