Jongere heeft meer dan ooit goede voorbeelden nodig voor mediagedrag

beeld ANP

Eén op de drie jongeren tussen de twaalf en achttien jaar heeft wel eens iets vervelends meegemaakt op internet, zo bleek deze dinsdag uit onderzoek van het Safer Internet Centre Nederland onder duizend jongeren en hun ouders.

Tieners noemen het ontvangen van berichten met schokkende inhoud als meest voorkomende nare gebeurtenis online. Gevolgd door pesten, lastiggevallen worden/stalking, gehackt worden en sexting.

Elke ouder gunt zijn kind een veilige en onbezorgde jeugd en zal met zorg kennisnemen van dergelijke cijfers. Elke christelijke ouder zal zich daarnaast ook zorgen maken of het mediagedrag van zijn kind strookt met Gods goede geboden en over de geestelijke invloed die het internet- en kijkgedrag op zijn kind heeft. Welke ouder ervaart niet dat mediaopvoeding weerbarstig en moeizaam is, omdat een deel van het onlinegedrag van de kinderen buiten het blikveld van de ouders plaatsvindt en omdat gesprekken over mediagedrag vaak moeilijk zijn?

Het onderzoek bevat ook goed nieuws. Driekwart van de jongeren zoekt hulp bij de ouders als ze online problemen hebben. Bijna 40 procent neemt vrienden in vertrouwen voor het vinden van oplossingen. Blijkbaar voelen veel jongeren zich zo veilig bij hun ouders dat ze zich niet schamen voor wat hen online overkomt. Zo’n geborgen en veilige thuissituatie is cruciaal voor goede opvoeding en goede gesprekken.

Tegelijkertijd geven vier van de tien ouders (43 procent) aan het moeilijk te vinden om goede richtlijnen te geven aan hun kinderen.

Afspraken en regels zijn van groot belang. Kinderen kunnen immers niet zelf bepalen wat goed voor hen is. Daarvoor hebben ze hun ouders nodig. Er zijn steeds meer technische hulpmiddelen zoals apps die ouders kunnen helpen met het beperken van de schermtijd van hun kind en inzicht geven in onlinegedrag. Het is mooi als ouders elkaar daarbij helpen. Lokale initiatieven zoals een helpdesk voor ouders in de gereformeerde gemeente in Nederland in Barneveld zijn navolgenswaardig.

Nog altijd is het goede voorbeeld de beste richtlijn tijdens de opvoeding. Concreet: als een ouder onbeperkt en onbegrensd zijn smartphone gebruikt, terwijl voor zijn kind een strak tijdschema geldt, gaat er iets mis. Of: als een ouder met NPO of Netflix zijn avonden vult, terwijl hij zijn kinderen vooral waarschuwt beducht te zijn voor slechte invloeden op internet, wringt er iets.

Willen kinderen en jongeren staande kunnen blijven in deze wereld, dan is nodig dat ze vervuld zijn met de Geest en de liefde tot God. Genade is het beste filter, zegt Yona-voorzitter Cornelis Bosch terecht in een interview in het Reformatorisch Dagblad. Jongeren hebben meer dan ooit ouders en opvoeders nodig die zo’n leven voorleven, in de praktijk van alle dag, met de smartphone in de hand.

2020-02-11-BIN1-internetten-5-FC-V_webCornelis Bosch: Mijn kinderen hebben de pincode van mijn telefoon