Genderhysterie bij Google. Man en vrouw verschillen niet alleen onder hun kleding

Google eerde op 2 juni Gilbert Baker, de bedenker van de regenboogvlag, met een zogenaamde Doodle. beeld RD

Nee, het ligt niet aan de komkommertijd dat in deze weken het ene na het andere bericht verschijnt over genderneutraliteit. De NS, andere bedrijven en instellingen en tientallen gemeenten overwegen het afschaffen van genderspecifieke taal, zodat ze reizigers, werknemers of burgers niet langer aanspreken als dames en heren. Het COC wil dat de overheid de registratie van het geslacht in paspoort of identiteitskaart afschaft, omdat een deel van de Nederlanders dat ervaart als „bureaucratisch geweld.” „Wat gaat het de autoriteiten aan wat er in je ondergoed zit”, schreven twee COC’ers in NRC.

Deze genderhysterie is niet beperkt tot Nederland. Maandag is een programmeur van Google ontslagen nadat hij een interne memo schreef over het personeelsbeleid van zijn werkgever. James Damore richtte daarin zijn pijlen op het genderbeleid van Google. Hij deed stevige uitspraken over de verschillen tussen mannen en vrouwen en stelde dat er minder vrouwen in technologiebedrijven werken omdat ze nu eenmaal anders zijn. Vrouwen staan meer open voor gevoelens en schoonheid, geven meer om mensen dan om dingen, zijn aardiger, werken beter samen, zijn minder assertief, minder eerzuchtig, enzovoort.

Hoewel Damore een- en andermaal de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen benadrukte, was dit toch tegen het zere been. „De linkse oriëntatie van Google leidt tot een politiek-correcte monocultuur die zijn gelijk behaalt door dissidenten het zwijgen op te leggen”, stelt Damore. Inderdaad, want de notitie kostte Damore zijn baan. „Suggereren dat een deel van onze collega’s eigenschappen heeft waardoor ze minder biologisch geschikt zijn voor hun werk, is beledigend en niet oké”, schreef Google-baas Sundar Pichai, die er zijn vakantie voor onderbrak.

Damore kan zijn verhaal niet meer kwijt op interne discussieplatforms van Google, maar daarbuiten laaide het vuur flink op. Dat was te verwachten, want hij heeft voor het grootste deel van z’n uitspraken de wetenschap aan zijn kant. Juist maandag verscheen er nog een groot wetenschappelijk onderzoek over de onmiskenbare verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke hersenen. Hopelijk is het nut van deze discussie dat duidelijk wordt dat mannen en vrouwen niet alleen van elkaar verschillen onder hun kleding.

De vraag is of Nederlandse politici, media en werkgevers dat onder ogen willen zien en daar consequenties aan durven verbinden. Een kleine groep smaakmakers heeft echter de diepgewortelde drang om het verschil uit te wissen wat God in de schepping heeft gelegd. Vorig jaar sprak paus Franciscus al zijn afschuw uit over deze ideologische kolonisatie die het huwelijk en het gezin ondermijnt.

Die opvatting heeft niets te maken met religieuze onderwaardering van vrouwen. Integendeel: de kerkvader Augustinus bewonderde zijn moeder als „een tere vrouw, maar mannelijk door haar geloofsovertuiging” (Belijdenissen, boek 9, 4, 8). En wees eerlijk, wie het lijstje typisch vrouwelijke eigenschappen van Damore doorleest, zou verlangen naar zo’n werkgever (v). Wie deze scheppingsdiversiteit wil afschaffen, doet zichzelf dus tekort.