VGKN verliezen 77 leden

Interieur van de voortgezette gereformeerde kerk in Boornbergum. beeld vgkn Boornbergum

De voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (VGKN) tellen 2158 leden. Dat zijn er 77 minder dan vorig jaar.

Dat blijkt uit het zaterdag verschenen jaarboekje 2017-2018 van de VGKN.

Het ledental nam de afgelopen jaren steeds iets af. Telde het kerkverband in 2009 nog 2938 leden, in 2010 waren dat er 2922. In 2011 waren 2881 mensen lid van de VGKN; in 2012 waren dat er 2813. In 2013 stonden er 2757 kerkleden in de boeken, in 2014 waren dat er 2715 en het jaar daarop 2693.

De VGKN verloren in 2016 niet minder dan 458 leden. Deze daling kwam vooral doordat de gemeente in Garderen, met 382 leden, uit het kerkverband stapte. Zonder het vertrek van de kerk in Garderen zouden de VGKN rond de 75 leden hebben verloren. Dat is ongeveer evenveel als in het afgelopen jaar.

De VGKN ontstonden in mei 2004 uit enkele gereformeerde kerken die niet mee wilden in de Protestantse Kerk in Nederland. Het kerkverband telt zeven gemeenten en acht predikanten.