Synode GG vergadert verder

Synode GG 2019
De generale synode van de Gereformeerde Gemeenten komt bijeen in het kerkgebouw van Gouda. beeld Sjaak Verboom

De generale synode van de Gereformeerde Gemeenten (GG) is woensdag en donderdag bijeen voor vervolgzittingen. Op de agenda staat onder meer evangelisatie en kerkrecht.

De synode vergaderde in september al twee dagen. Toen werd een begin gemaakt met de bespreking van de rapporten van verschillende deputaatschappen en commissies.

synode

Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn.
Sta alle cookies toe om het document te tonen en ververs dan de pagina.

De komende dagen wordt een vervolg gemaakt met deze besprekingen, waarbij onder andere het rapport van het deputaatschap voor de evangelisatie ter sprake komt.

Ook zullen de afgevaardigden zich buigen over het kerkrecht. De synode spreekt op verzoek van het deputaatschap kerkrecht over een herziening van ”In goede orde”, de handleiding bij de kerkelijke rechtsgang, en over actualisering van de Dordtse Kerkorde (DKO). Hierover zullen deze dagen waarschijnlijk nog geen besluiten worden genomen; de synode zal eerst verkennende gesprekken over de thematiek voeren.

2019-09-10-KRK1-ggGouda-7-FC_webGG-synode vergadert: Wat staat er op de agenda?

Gouda

De generale synode vergadert dit jaar voor het eerst in het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente te Gouda, na jarenlang bijeen te zijn gekomen in de –inmiddels tot hotel omgebouwde– Utrechtse Westerkerk.

Tijdens de zittingsdagen in september werd ds. P. Mulder (Geldermalsen) gekozen tot preses (voorzitter) van de synode. Ds. A. Schreuder (Beekbergen) is tweede voorzitter. De synode zal ook in januari nog twee dagen vergaderen. Omdat onder andere de besprekingen over het kerkrecht naar verwachting veel vergadertijd zullen vragen, staat ook in maart nog een vergaderdag gepland.