Oud-directeur Kimon richt stichting Philippus op

Kees Moerman bij een poster van de nieuwe stichting Philippus. beeld RD
2

Het Evangelie via onderwijs wereldwijd verspreiden. Dat is de missie van de nieuwe stichting Philippus. „Zoals de kamerling Filippus om uitleg vroeg, zo wacht de wereld vandaag op Bijbels onderwijs”, aldus medeoprichter Kees Moerman.

Je kunt het je in een geseculariseerd land als Nederland bijna niet voorstellen, maar in veel landen is er een dringende vraag naar Bijbels onderwijs, vertelt Moerman (62) in een kantoorpand in Harderwijk.

Moerman werd op 1 april vorig jaar onterecht ontslagen als directeur van Kimon, oordeelde het gerechtshof in oktober in een zaak die Kimon had aangespannen. „Hoewel ik blij ben met de uitspraak van de rechter heb ik door de kwestie emotioneel en financieel schade geleden.”

Hij wil niet de indruk wekken dat de stichting Philippus is opgericht „ter wille van Kees Moerman. Ik vond vooral dat ik iets met die vele hulpvragen moest doen. Ik heb de ervaring, capaciteiten en het juiste netwerk. Die wil ik graag inzetten voor het Koninkrijk van God.”

Moerman ontving samen met medeoprichters Adriaan Laseur en Kees van den Berg vragen om hulp bij onderwijsinitiatieven in Bangladesh, Zuid-Afrika, Peru, Indonesië en Syrië.

In maart reisde hij naar Bangladesh om enkele projecten te bezoeken. In de hoofdstad Dhaka vangt zuster Momota van een lokale baptistengemeente veertig blinde meisjes op. Ze zorgt voor eten, drinken en onderdak en geeft hun Bijbels onderwijs. „De kansen voor meisjes in Bangladesh zijn heel klein, laat staan voor blinde meisjes. Daarom steunen wij dit project.”

De stichting wil ook graag de droom helpen verwezenlijken van de Bengaalse pastor Mrinal Ratna. Deze predikant vangt veertig noodlijdende kinderen op in zijn geboortedorp Kaligram, waar zij onderdak en onderwijs ontvangen. Het is zijn droom om dit aantal uit te breiden tot zo’n 500. „Om dit mogelijk te maken worden voor deze kinderen sponsors in Nederland geworven”, zegt Moerman.

Weer een stichting erbij, zullen veel mensen denken. Was de oprichting ervan niet te voorkomen geweest?

„Dat klinkt alsof de komst van deze stichting iets ergs is wat voorkomen had moeten worden. Toen een engel Filippus riep, antwoordde hij ook niet: Ga maar naar mijn collega’s toe. Hij gehoorzaamde en ging. Ik ervaar nog steeds een roeping tot het zendingswerk en heb wegen gezocht om daar gestalte aan te geven.

We lopen niemand voor de voeten en staan open voor samenwerking met wie dan ook. Het is niet de bedoeling om een eigen koninkrijkje te stichten. Toen ik ds. Ratna in Bangladesh ontmoette, vertelde hij dat wij het antwoord waren op zijn gebeden. Ik zie dat als een bevestiging van God dat we op de goede weg zijn.”

Hoe ziet u de toekomst van Philippus?

„De komende anderhalf jaar zijn we vooral bezig met het op de kaart zetten van onze organisatie. Dat betekent naamsbekendheid creëren en fondsen en vrijwilligers werven. Eerst binnen het eigen netwerk van het bestuur, dat uit vijf mensen bestaat. Maar van lieverlee willen we dit gaan uitbreiden. Ik ben nu bezig met het schrijven van een beleidsplan.

In de toekomst willen we ook veldwerkers uitzenden. Er is al een vacature voor een onderwijskracht in Zuid-Afrika. De gereformeerde kerk van de stad Strand biedt opvang en scholing aan kinderen en jongeren uit een blanke achterstandswijk. Zij zien uit naar vrijwilligers die hen willen assisteren. Momenteel ben ik in contact met onderwijsinstellingen over de uitwisseling van studenten. Veel scholen vinden dit belangrijk in het kader van de internationalisering. In Zuid-Afrika en Bangladesh zijn studenten of vrijwilligers meer dan welkom. Ook in Indonesië of Peru is er werk genoeg.”

Wordt Philippus een Kimon 2.0?

„Dat is niet de bedoeling. Er zijn duidelijke verschillen. Philippus wil zijn missie verwezenlijken door lokale onderwijsinitiatieven te ondersteunen: financieel, vakinhoudelijk en waar nodig door het uitzenden van mensen. Wij doen niet aan hulpverlening of medische zorg. Bovendien richten we ons niet alleen op kinderen. Wij betrekken er ook jongeren en volwassenen bij.”

Maar u vist wel in dezelfde vijver qua achterban.

„Gedeeltelijk wel, maar Philippus kijkt breder dan alleen naar de reformatorische kerken. Dat hebben we ook verwoord in onze statuten. We baseren ons op Gods Woord en de apostolische geloofsbelijdenis en hanteren daarbij het perspectiefmodel. Dat betekent dat we met een open blik kijken naar wat ons met andere christenen verbindt. Om zo samen te werken aan de komst van Gods Koninkrijk.”

Stichting Kimon wil desgevraagd niet reageren op de gang van zaken rond het ontslag van Moerman en de oprichting van de stichting Philippus.