Ook in Nederland kun je Bijbelse planten kweken

Omslag van "Planten uit de Bijbel". beeld KokBoekencentrum

De kans is groot dat er in heel wat Nederlandse tuinen kruiden staan die het oude Israël al kende. Dat blijkt uit het vorige week verschenen boek ”Planten uit de Bijbel”.

Neem munt (Mentha), een kruid waarvan je thee kunt maken en dat zich uitbreidt waar je bij staat. De Heere Jezus spreekt erover in Mattheüs 23. Overigens in negatieve zin. Blijkbaar besteedden de Farizeeën meer aandacht aan de muntblaadjes waarvan ze tienden aan God offerden, dan aan recht, barmhartigheid en trouw.

KokBoekencentrum liet een werkje vertalen van de Amerikaanse illustrator Becky Speer en schrijver Judith Dinsmore. Hun kennis van Bijbel en biologie kwam samen in een praktisch boekje met korte teksten over bomen en heesters, eetbare planten, bloemen en medicinale en aromatische planten. De acacia bijvoorbeeld en de vijgenboom, de linze, wijnruit, hysop en de papyrusplant.

Je verdiepen in Bijbelse flora helpt het dagelijks leven van het volk Israël beter begrijpen, schrijft de auteur in de inleiding. Het leidt ook tot een beter begrip van beeldspraak in liederen en gedichten, de woorden van profeten en spreuken. Het leven van de Israëlieten stond in het teken van zaaien en oogsten. Zelfs hun godsdienst weerspiegelde het ritme van de seizoenen. Achterin het boek is daarom een kalender met Joodse feestdagen opgenomen, met informatie over klimaat en gewassen op dat moment.

Kalmoes

Wie verschillende Bijbelvertalingen gebruikt, weet dat plantennamen daarin kunnen verschillen. Uit het Grieks of Hebreeuws valt niet altijd helder af te leiden om welke plant het nu precies gaat. Ook de Nederlandse uitgever en vertaler braken er hun hoofd over, zegt Aart de Bonte, acquirerend redacteur bij KokBoekencentrum. „De Bijbelvertaling moest kloppen met de plantennaam en de illustratie in het boekje.” Hier en daar koos de uitgeverij daarom voor Bijbelteksten in de Herziene Statenvertaling in plaats van de standaard gebruikte Nieuwe Bijbelvertaling, zegt De Bonte.

In het boek Hooglied komen veel plantennamen voor. Neem Hooglied 4:14: „Nardus en saffraan, kalmoes en kaneel, wierookbomen, allerlei soorten, mirre, aloë, balsems, allerfijnst.” Maar ook daarbuiten is volgens De Bonte meer te vinden dan je zou denken. Zo werpt het boekje nieuw licht op de vijf gerstebroden uit Johannes 6. Gerst was als voedsel minder aantrekkelijk dan tarwe. Het graan werd vooral gegeten door arme mensen, waardoor de gave van de jongen nog bescheidener wordt.

Aardig is dat de granen en peulvruchten uit Ezechiël 4:9 inspiratie vormden voor het brood- en ontbijtgranenmerk ”Ezekiel 4:9”, populair in de VS en volgens het boekje ook verkrijgbaar in Nederland.

Bijbelse tuin

Een apart hoofdstuk is gewijd aan het kweken van een eigen Bijbels geïnspireerde tuin. Lang niet alle planten die in Israël voorkomen, kunnen in Nederland gedijen. Met behulp van zogenoemde winterhardheidszones (een gebied waarin de gemiddelde jaarlijkse temperatuur boven een bepaalde waarde blijft) is er in de uitgave toch een uitgebreid overzicht opgenomen van planten die het Nederlandse klimaat kunnen verdragen. Compleet met handige aanwijzingen over standplaats en verzorging.