Lutherse kerk Leeuwarden in 2016 gerestaureerd

beeld RD RD

De lutherse kerk in de Nieuwe Oosterstraat in Leeuwarden wordt begin 2016 gerestaureerd. Dat meldde de Leeuwarder Courant onlangs.

Onder meer de vloer wordt gerepareerd, het pleisterwerk wordt hersteld en er komt een nieuwe verwarming. De restauratie is op een kleine 70.000 euro begroot. In een later stadium moet ook het tweeklaviers kerkorgel, in 1769 gebouwd door orgelmaker L. van Dam en Zn., worden aangepakt. Tijdens de restauratie worden de kerkdiensten gehouden in de bovenzaal.

Het gebouw van de evangelisch-lutherse gemeente, een rijksmonument, is de enige lutherse kerk van Friesland. Het gaat om een schuilkerk uit 1681 
die in 1774 werd omgebouwd tot een zaalkerk met galerijen. In de gevel van het bedehuis in de Friese hoofdstad zit een gedenksteen uit laatstgenoemd jaar met de tekst: „Door den zegen van God, de gunst van ’s lands vaderlijke overheden en de christelijke mildaadigheid van de gezamenlijke ingezeetenen deezer stad en de leden der Evangelisch-Luthersche Gemeente te Amsterdam is dit huis gebouwt 
MDCCLXXIV.”