GG krijgen meldpunt seksueel misbruik

Synode GG 2019
15

De Gereformeerde Gemeenten (GG) krijgen een meldpunt voor seksueel misbruik in kerkelijke relaties.

Dat besloot de generale synode van de GG woensdag. Hoe het meldpunt er precies uit gaat zien is een kwestie van uitwerking door een daarvoor ingestelde commissie. Die moet echter voortvarend te werk gaan. Tweede voorzitter ds. A. Schreuder: „De start van het meldpunt kan niet wachten tot over drie jaar de volgende synode bijeenkomt. Dat is te laat.”

Ds. F. Mulder gaf namens de commissie aan dat de instelling van een meldpunt gezien de maatschappelijke ontwikkelingen noodzakelijk is. „We willen een kerkelijk ingekaderd meldpunt, met de nodige waarborgen.”

Preses ds. P. Mulder onderstreepte dat kerkelijke procedures nooit ertoe mogen leiden dat er in ernstige misbruikzaken geen aangifte bij de politie wordt gedaan. „Wat bij de rechter thuishoort, hoort bij de rechter. Bij bijvoorbeeld ernstige incestzaken mogen we als kerken nooit de indruk wekken: we lossen dit zelf wel op. We mogen mensen in zo’n geval niet van een gang naar de rechter weerhouden.”

De kerkvergadering nam ook een rapport aan van de synodale commissie huwelijk. Dit spitst zich toe op de kerkelijke omgang met echtscheiding. Op basis daarvan komt een nieuwe uitgave van het boek ”De heilige huwelijke staat”, uit 2010.