Synode GG

De Gereformeerde Gemeenten (GG) houden in 2022 hun driejaarlijkse generale synode. Op de agenda staan onder meer Schriftgezag, de houding van de GG in de Tweede Wereldoorlog ten aanzien van Jodenvervolging en de verstaanbaarheid van de Statenvertaling.

Alle artikelen met deze tag