Gg en oggiN te Nieuw-Beijerland geven samen herdenkingsboek uit

V.l.n.r.: A. IJzerman, G. Flikweert, A. van der Spek en D. van Vliet. beeld Cees van der Wal

De gereformeerde gemeente en de oud gereformeerde gemeente in Nederland te Nieuw-Beijerland geven samen een herdenkingsboek uit. De gemeenten zijn even oud.

Net buiten het dorp Nieuw-Beijerland staat, aan de Dorpsgaard, het nieuwe kerkgebouw van de gereformeerde gemeente (gg). In het centrum van het dorp staat, aan de Voordoel, de kerk van de oud gereformeerde gemeente in Nederland (oggiN). De afstand tussen beide kerken zal zo’n 750 meter zijn. De geestelijke afstand is minder groot.

In de consistoriekamer van de kerk van de oud gereformeerde gemeente zitten vier mannen: A. IJzerman (tot 2014 diaken in de oggiN), D. van Vliet (ouderling in de oggiN), A. van der Spek (diaken in de gg) en G. Flikweert (tot maart van dit jaar ouderling in de gg).

Herdenkingsjaar

De plannen om samen tot een herdenkingsboek te komen, dateren al van 2010. In 2013 zouden beide gemeenten 150 jaar bestaan. Historisch onderzoek van de schrijver van het boek, B. Hooghwerff, wees echter uit dat het begin van de gemeenten al in 1859 moet zijn geweest. Het herdenkingsjaar bleek dus al voorbij. Vandaar dat het herdenkingsboek nu 160 jaar geschiedenis beschrijft.

Waarom geven twee kerkelijke gemeenten samen een herdenkingsboek uit?

Van Vliet: „De kerkmuren zijn op ons dorp niet hoog. In het verleden kwam het wel voor dat, bijvoorbeeld op bid- en dankdagen, de kerkenraden elkaars diensten bezochten. En we lezen soms dezelfde preken, van Smijtegelt, Du Cloux en Floor. In het herdenkingsboek wordt een citaat van ds. C. Smits aangehaald. Over de verschillende kerken wilde hij niet spreken. Hij zei wel: „Als men over de kerken begint, haalt men de armoede in huis. Tot ons allen komt echter de vraag: Zijn wij stenen van die geestelijke tempel?””

We zoeken elkaar wel op, zegt Van Vliet, „maar eenheid kunnen wij niet organiseren. Als mensen dat gaan doen, spat het alle kanten op. Mensenwerk eindigt altijd in de mens. Dat loopt op niks uit.”

Van der Spek: „Er zijn wel heel veel dingen waarin we elkaar kunnen vinden, in de School met de Bijbel op het dorp, en in de gehandicaptenzorg bijvoorbeeld. En als er ergens op deze wereld bijzondere noden zijn, dan collecteren we daar allebei voor. En in de kerkdiensten vragen we de Heere ook om kerkelijke eenheid. Want Hij kan bijeenbrengen wat bijeenhoort. Dat kunnen wij niet.”

Flikweert: „De geschiedenis van beide gemeenten is nauw aan elkaar verweven. Het gaat niet om kerkmuren. De titel van het boek is: ”Zij komen aan...”. Dáár moet het om gaan, om wat de Heere dwars door het menselijke heen gewerkt heeft in het verleden, wat Hij vandaag nog wil doen, en zo zal Hij het ook in de toekomst blijven doen. Zij komen aan; ze zullen komen. Want het is Zijn werk.”

Herdenking

De herdenkingsbijeenkomst wordt donderdagavond gehouden in het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente aan de Dorpsgaard. Ds. H. A. van Zetten, predikant van de gereformeerde gemeente, houdt een overdenking. De schrijver B. Hooghwerff vertelt over de totstandkoming van het boek. Ouderling D. van Vliet overhandigt het boek. Ouderling J. van Wetten van de oud gereformeerde gemeente besluit de bijeenkomst.