Dr. Van Harten in Ridderkerk begraven

De hervormde Singelkerk in Ridderkerk. beeld Sjaak Verboom

Dr. P. H. van Harten uit Ridderkerk is zaterdag begraven in Ridderkerk. De hervormde emeritus predikant overleed op 11 november 2019 op 81-jarige leeftijd.

De rouwdienst werd gehouden in de Singelkerk, de kerk waar ds. Van Harten van 1988 tot zijn vervroegde emeritaat in 2000 het Woord bediende.

Voorafgaand aan de verkondiging gaf de dochter van ds. Van Harten een korte levensschets van haar vader. Zij besloot deze schets met de woorden van de priesterlijke zegenbede uit Numeri 6, een zegen die haar vader talloze malen op de gemeenten heeft gelegd.

De rouwdienst werd geleid door T. R. Rietveld, kerkelijk werker in de Singelkerk. De overdenking was uit 2 Korinthe 12:9: „Mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.” Als dienaar van het Woord moest ds. Van Harten het ook van die genade hebben, aldus Rietveld.

Na de rouwdienst is ds. Van Harten in besloten kring op begraafplaats ”Rusthof” begraven.

Lees ook:

Dr. Van Harten (PKN) overleden (rd.nl, 12-11-2019)