Opkomen voor recht en gerechtigheid

Opinie

Heeft het nog zin dat een christen zich sterk maakt voor recht en gerechtigheid?