Kerkenraad moet AVG-regels goed kennen en toepassen

Opinie

Kerkenraden moeten informatie verwerven over de privacyregels, zodat daaraan binnen de kerkgemeenschap op een goede manier uitvoering wordt gegeven en de gemeenteleden er vertrouwen in kunnen hebben.