Verdraag persoonlijke verschillen bij keuzes rond corona

Opinie

Covid-19 brengt persoonlijke verschillen uitvergroot aan het licht. Verdragen van deze verschillen is een noodzakelijk ingrediënt voor saamhorigheid en dingen samen doen.