Zoek ruimte onderwijsvrijheid voorbij liberalisme

Opinie

Het tijdvak van de liberale dominantie met zijn totalitaire trekjes lijkt naar een einde te gaan. Ruimte voor onderwijsvrijheid ligt voorbij het liberalisme.