Hebzucht is onderdeel westerse levensstijl geworden

Opinie

Mijn stelling dat zondig gedrag ten grondslag ligt aan grote milieuproblemen kan controversieel overkomen. Het daaronder liggende mensbeeld is echter terecht pessimistisch.