Oplossing milieuprobleem ligt bij gedrag individuele mens

Opinie

Hebzucht heeft ons de grote welvaart gebracht. De keerzijde is dat we met een uitgeputte aarde zitten en een deel van de wereldbevolking in armoede leeft. Uiteindelijk ligt de oplossing in een Bijbelse levensstijl.