Het is tijd voor een Europese Taiwanstrategie

Opinie

De dreiging vanuit China richting Taiwan neemt toe. Gelet op de Europese belangen is een grotere militaire betrokkenheid van Europese landen in deze regio gerechtvaardigd.