Column (Jan van Klinken): Gebedsgenezing

Opinie

Hij heet Albert Bos en hij kon zonder krukken niet meer lopen. Al een jaar of vier had hij voortdurend pijn. In februari bezocht Albert een dienst van voorganger Martin Koornstra in zijn woonplaats Urk. Die sprak in Jezus’ naam genezing uit. En warempel, Albert liep weer. De pijn was verdwenen en het had er alle schijn van dat zijn krukken naar de rommelzolder konden verhuizen. Iedereen was in opperste verrukking.