Niet overheid maar Bijbel leidend voor inrichting eredienst

Opinie

Kerken hebben nu kennis en middelen genoeg om een Bijbelse en verantwoorde afweging te maken over het al dan niet beleggen van erediensten en het maximumaantal kerkgangers.

Hebt u een taalfout gezien? Mail naar redactie@rd.nl.