Column: Ontmoeting

Opinie

Enkele weken geleden was er veel te doen rond de speciale coronawet die per 1 juli zou moeten ingaan. Hoewel SGP en D66 op veel terreinen elkaars tegenpolen zijn, vonden ze elkaar in hun huiver voor al te strenge inperking van vrijheden bij de bestrijding van de coronapandemie. Beiden pleitten voor terughoudendheid. De grote kritiek op het conceptvoorstel was vooral dat het kabinet zichzelf verregaande macht toe-eigende, waardoor de democratie onder druk zou komen te staan. Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Leiden, sloot zich bij deze kritiek aan: „We gaan terug naar de tijd van koning Willem I, die regels maakte per decreet en ze netjes achteraf naar het parlement stuurde.” Ook in de samenleving begonnen de RIVM-regels soms merkbaar te knellen.

Hebt u een taalfout gezien? Mail naar redactie@rd.nl.