Alles is hermeneutiek

Opinie

In het boek Jesaja komen de volken in drie verschillende rollen voor. Soms gebruikt God de volken als instrument om zijn eigen volk te straffen. Assyrië heet zelfs de „gesel van mijn toorn, stok waarmee ik in mijn woede sla” (Jesaja 10:5). In de volkenprofetieën zijn de volken vervolgens om allerlei redenen zelf ook het object van Gods toorn (zie Jesaja 13-23). Het meest verrassend zijn echter die woorden waarin de volken deelgenoten van Gods heil mogen zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval in het visioen van Jesaja 25:6-8 over het eschatologische feestmaal op de berg Sion.

Hebt u een taalfout gezien? Mail naar redactie@rd.nl.