Promovendus Fokko Omta: Zonde is het doel van je ware zelf missen

Kerk & religie

Moderne mensen hebben steeds meer moeite met het geloof in een persoonlijke God. Promovendus Fokko Frederik Omta wil daarom inzetten op zonde als „spirituele zelfverloochening.”