Prof. Van de Beek: Er is maar één reactie op verdeeldheid: bekering en boete

Kerk & religie

De eenheid van God krijgt gestalte in de eenheid van de kerk. „Er zijn geen twee Heilige Geesten en daarom geen twee kerken. In hun verdeeldheid verloochenen christenen hun God. Daar past maar één reactie op: boete en bekering.”