Vertaling van de Leidse ”Synopsis Purioris Theologiae” uit 1625 vordert gestaag

Cultuur & boeken

De Engelse vertaling van de Leidse ”Synopsis Purioris Theologiae”, een dogmatisch standaardwerk uit 1625, vordert gestadig. Het tweede deel is nu beschikbaar, inmiddels wordt er gewerkt aan het derde en laatste deel, dat naar verwachting in 2018 verschijnt. Het tweede deel bestaat uit de disputaties 24 tot en met 42. Het betreft cruciale leerstukken die een rol hebben gespeeld tijdens de discussies op de Synode van Dordrecht (1618-1619), zoals de predestinatie, de rechtvaardiging, de goede werken en de volharding der heiligen. De ”Synopsis” geeft een samenvatting van de gereformeerde leer zoals die in de eerste helft van de zeventiende eeuw gestalte kreeg. De auteurs J. Polyander, A. Walaeus, A. Thysius en A. Rivetus doen dat in het wetenschappelijk jargon van die tijd: de gereformeerde scholastiek. Voor velen in onze tijd best pittig en zeker abstract, maar voor de theologen van toen het beschikbare instrumentarium waarmee de inhoud van de leer systematisch werd samengevat en de opponenten werden bestreden.

Hebt u een taalfout gezien? Mail naar redactie@rd.nl.