GG onderzoekt herziening tekst kerkorde op niet-principiële punten

Kerk & religie

Ds. P. Mulder, voorzitter van het deputaatschap kerkrecht, wierp op de synode van de Gereformeerde Gemeenten (GG) woensdagmiddag de vraag op of de tekst van de kerkorde op niet-principiële, praktische punten niet herzien moet worden in het licht van de huidige tijd. „In de kerkorde staat dat de kerkenraad wekelijks vergadert, maar dat is nergens de praktijk”, zo zei de predikant van de gg te Tricht-Geldermalsen.

Hebt u een taalfout gezien? Mail naar redactie@rd.nl.