Vroege Kerk: voorbede als apologie

Opinie

Welke plaats heeft het gebed bij apologeten uit de Vroege Kerk?