Waterbeheerders werken volgens het oude normaal

Binnenland

Rijkswaterstaat en de waterschappen werken op dit moment volgens ‘het oude normaal’, zoals waterschap Rivierenland het uitdrukt. Er is voldoende water beschikbaar, de verzilting in West-Nederland is voorbij, de grondwaterstand is in orde en het neerslagtekort is ook niet groter dan gemiddeld in augustus. Ook de binnenvaart kan eindelijk weer gewoon doorvaren, nadat er maandenlang zuinig is geschut om water te sparen. Schepen van het ene naar het andere waterniveau brengen kost namelijk veel water.

Hebt u een taalfout gezien? Mail naar redactie@rd.nl.